Oslo:
Karlsborg, Sundveien 19

Karlsborg ble bygget for den unge arkitekt Carl Petter Lenschow i 1880, derav navnet Karlsborg. Carl var yngste sønn av den innflyttede tyske murmester Asmus Lenschow. Huset har tilhørt én og samme familie siden 1900, da eggehandler og gårdeier i Møllergaten 18, Eivind E. Lindal fra Nerbø i Rogaland, overtok det. Hans kone Josefine var innehaver av Engers malerverksted. Siden var deres sønn Helmer H. Enger eier av huset, og navnet Enger har vært knyttet til det til våre dager

Huset ligger på en liten høyde med godt utsyn over landskapet og fjorden. Den opprinnelige L-formede planen er endret ved tilbygging av en lukket veranda vendt mot havet. Ved denne tilbyggingen ble antagelig også husets eksteriør endel forenklet, slik at de har mistet mye av sitt 1880-tallspreg. Det kraftige bjelkeverket i svevegavlen og balkongen er imidlertid opprinnelig. Arkitekt C. P. Lenschow var nok også den som sto bak utformingen av huset.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Helmer Enger

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo© 2002 arc!