Oslo:
Sundstuen, Sundveien 7

Sundstuen står som et samlingspunkt for Malmøyas beboere. Fra 1946 har huset rommet stedets eneste dagligvarehandel. Det ligger ved broen over sundet mellom Ormøya og Malmøya, og er et sjarmerende innslag ved sjøen.

Huset ble bygget i 1875 av Carl Sebastian Pfützenreuter, den siste eneeier av Malmøya. Han var sønn av murmester Sebastian Pfützenreuter, som overtok øya etter Jens Conrad Seidelin, og drev kalkbrenning til sementproduksjon her.

Etter Pfützenreuter var fisker og ferjemann Fritjof Svendsen eier, før huset ble overtatt av Malmøya Vel. Ferjemann Svendsen sto for ferjedriften i sin tid som eier av huset, fra 1887 til sin død i 1922. Fritjof Svendsen var oppvokst ganske nær Malmøya, på Grønsund, som sønn av fisker Svend Berntsen.

Huset er smalt og langstrakt, og er holdt i en enkel varaint av såkalt sveitserstil. Det er sammensatt av to uensartede deler, som sammen danner en brutt fasade.

Anvendt litteratur:
Malmøya - Årbok for Søndre Aker historielag 1984

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo© 2001 arc!