Oslo:
Blida, Tidemands gate 44

Løkken Blida ble solgt ut fra Sognshøi i 1846, og kalles således også Østre Sognsløkke. Huset sto opprinnelig ved oppkjørselen til Slottet på den gamle løkken Marienlyst som ble kjøpt av slottskommisjonen i 1826. Oberstløytnant Kierulf leiet huset av kommisjonen, og brødrene Carl Emanuel og Christian Thorvald Kierulf kjøpte det i 1846. Det ble da flyttet til deres nyervervede tomt ved Sognsløkken, og ombygget en god del ved flyttingen.

Huset er basert på et empirehus fra tidlig 1800-tall, men ble i tillegg til ombyggingen av 1846 ompanelt omkring 1870-tallet, og er siden underkastet enkelte forandringer. Det fremstår idag som et kompakt sveitserstilshus med en komposisjon som var vanlig på 1840- og 50-tallet, og et svært utkraget tak. Slottsintendant H. D. F. Linstow har vært nevnt som arkitekt for huset i ombygget utgave (1846), men dette er ikke bekreftet.

Brødrene Kierulf delte løkken i 1862, og Christian Thorvald bygget et nytt hus på Søndre Blida (Tidemands gate 43). Dette ble revet i 1935. Blida, eller Nordre Blida, ble beholdt av Carl Emanuel Kierulf. Huset eies idag av Røde Kors, og benyttes som frivilighetssentral og eldresenter under navnet Tidemandsstuen.

Anvendt litteratur:
Byen bak Slottet - Bydelsutvalg 2, 1988

Andre kilder:
Kristiania bys matrikul, 1892, 1899

Geir Tandberg Steigan

[tilbake]


© 2000 arc!