Porsgrunn:
Jesu kirke, Winthers gate 8

Den monumentale Jesu kirke, eller Østre Porsgrunn kirke, ble bygget på siste halvdel av 1750-tallet, og innviet 10. Juli 1760. Den ble oppført under ledelse av byggmester Joen Jacobsen etter tegninger av den kjente danske arkitekt Lauritz de Thurah, og oppført under ledelse av arkitekten Andreas Pfützner. Kirken hadde opprinnelig plass til 600 mennesker.

Jesu kirke er en korskirke bygget i panelt tømmer med et stort tårn som bekrones av et flott, kobbertekket barokkspir. Kirken er stilmessig preget både av barokken og den samtidige rokokkoen.

Kirken har gjennomgått flere større restaureringer, blant annet i 1888, 1960-66 og i 1997. Kirken fikk i 1890 et nytt alterbilde, utført av Axel Ender.

Kirkens gravkapell ble oppført i 1921, ved arkitekt Haldor Børve

Kirken ble totalskadet i brann natt til 11. april 2011.

Kilder:
Norske kirker
http://www.vestfilm.dk/HIMMELSTIGEN%20/himmelstigen-lauritzdeh.html
Arkitektkontoret Børve & Borchsenius
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt

Lauritz de Thurah

Haldor Børve

Utvalgte utsnitt: 

Detalj av tårn og spir


Detalj av spiret


Kirkens gravkapellGeir Tandberg Steigan

© 2002/2011 arc!