Porsgrunn:
Vår frue kirke, Olavs gate 19

Den katolske menigheten i Porsgrunn ble grunnlagt i 1889, og ble ledet av den nederlandske prest Johannes Henrik Blom. Han var en kort periode hjelpeprest i Kristiania, før han var sogneprest i Porsgrunn i årene 1890-1913. I menigheten fantes endel porselensarbeidere fra Böhmen. I 1889 ble det innkjøpt en tomt for fremtidig anleggelse av en kirke, men det tok en tid før kirken ble bygget. Menigheten hadde tilhold i et provisorisk kapell i katolikken Vauverts hus i årene 1890-94, før det ble innredet et kapell i det nyopprettede katolske hospital i byen.

Byggingen av kirken ble igangsatt 4. januar 1899, og allerede 8. oktober samme år ble kirken benedisert. Kirken ble utformet av den lokale arkitekten Haldor Børve, og oppført under ledelse av firmaet Thovsen & Torjussen, mens klokkene ble levert av Brødr. Olsens klokkestøperi. Kirkens fullstendige navn er "Vår Frue kirke av det gode råd".

Kirken er utformet etter forbilde fra middelalderens norske stavkirker, og er sammensatt av større og mindre former. Midt på skipet er et lite og spennende utformet klokketårn plassert. Kirken er utstyrt med mønekammer, dragehoder og skifertak.

Kirken ble flyttet til den nåværende beliggenhet i prestegårdshaven i 1937, da Folkets hus ble oppført der kirken opprinnelig sto. Den er Telemarks eneste katolske kirke.

Kilder:
http://www.katolsk.no/
http://www.porsgrunn.kommune.no/

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Bygningsoversikt

Haldor Børve

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Blikk ned mot kirken


Detalj av tårn og spir


Interiør, fra gammelt postkort© 2002 arc!