Sandefjord:
Castberggården, Hjertnespromenaden 13

Da hvalfangstpioneren Christopher Castberg skulle få bygget sin bolig på Sandefjords nyanlagte promenadegate engasjerte han Kristiania-arkitekten Jacob Wilhelm Nordan til å tegne huset. Huset - som ble bygget i 1870 - blir regnet for å være det første arkitekttegnede hus i Sandefjord.

Huset er bygget som en tradisjonell sveitservilla over halvannen etasje med midtstilt verandaparti i full høyde. Husets mest karakteristiske element er verandaens annen etasje, med et iøyenfallende halvsirkelmotiv i hele verandaens bredde. Halvsirkelen er innfattet av et rikt utskåret blondeverk bestående av sammenkjedede S-former. Verandaen flankeres i første etasje av to parstilte vinduer på hver side.

Halvsirkelmotivet ble anvendt i en kort periode, og ble ikke det mest utbredte innen sveitserstilen. Arkitekt Nordan skal selv ha tegnet en lignende villa, mens også stortingsarkitekt Langlet og arkitektene Schirmer og von Hanno anvendte motivet tidligere.

Anvendt litteratur:
Kulturminner, 3.1 - Sandar historielag 1988
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998

Andre kilder:
SEFRAK-registerering for Sandefjord kommune, 1978

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Jacob Wilhelm Nordan

Utvalgte utsnitt: 
Huset i perspektiv

Verandaens annen etasje

Detalj av verandaen

Detalj av gavltrekant© 2000/2001 arc!