Sandefjord:
Sandar kirke

Da den gamle middelalderkirken Sandar ble for liten i løpet av 1700-tallet, besluttet grev Christian Ahlefeldt-Laurvig å rive denne stenkirken for å erstatte den med en ny. Både greven selv og bøndene i distriktet bidro økonomisk til oppføringen av den nye kirken, som ialt kostet omkring 10 000 riksdaler.

Den nye korskirken ble bygget i tre, og påbegynt tidlig året 1790. Byggearbeidene ble ledet av byggmester og hovedentreprenør Horn, som også utformet tegninger til kirkebygget og holdt den utenlandsresiderende greve - han bodde i København - løpende underrettet om arbeidene. Byggmester Hans Christian Lind var fra sommeren 1791 overansvarlig for byggingen av kirkens interiør.

Frederiks kirke - som den dengang het, etter kong Frederik VI - ble innviet 15. august 1792. Kirken var gitt et formspråk preget av Louis-Seize-stil med fragmenter av rokokko. Tårnet var opprinnelig bekronet med en halvkuleformet kuppel, men i 1868 fikk tårnet sin nye form, med en gotiskpreget oktogonal tårnavslutning med et oppsluttende, vertikalt strebende spir. Således fikk kirken et sammensatt, men spennende utseende, preget av den historistiske eklektisme. En bonde og møllebygger fra Stokke - Anders Abrahamsen Thorød - skal ha vært arkitekten bak dette nye tårnet.

I 1841 ble Sandar kirke overdratt fra generalfiskal Frederik Wilhelm Treschow til menigheten, og dens vedlikehold ble fra da av et kommunalt ansvar.

Kilder:
Einar Krohn Larsen - Sandar kirke 200 år; Fra grevekirke til folkekirke
Jens Christian Eldal/Jiri Havran - Kirker i Norge, bind 3
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Hans Christian Lind

Bygningsoversikt

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 
Tårn og spir© 2002 arc!