Sør-Odal:
Sander hospits

Denne villaen ved hovedveien er holdt i en gotisk-preget sveitserstil. Dette uttrykket kom på moten mot slutten av 1870-tallet. Huset er antagelig oppført på 1880-tallet, og har i tillegg til hospits fungert som landhandleri. Dette ble drevet av en L. S. Strøm i tiden etter århundreskiftet. Her kunne man blant annet få ullvarer fra Hjula væveri i Kristiania.

Til tross for den nygotiske ornamentikk er huset symmetrisk i formen; litt uvanlig er det at tømmeret er blottstilt i på denne typen hus. Med nygotikken kom ellers de sterkt asymmetriske grunnplanene. Gårdenes våningshus opprettholdt imidlertid den symmetriske sveitserstilen helt frem til utpå 1900-tallet.

Kilder:
Huseieren

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Frontens annen etasje


Detalj av frontens annen etasje


Villaens inngangsparti[tilbake]


© 2000 arc!