Sørum:
Blaker kirke

Blaker kirke sto ferdig i 1881, bygget etter tegninger av den tidligere amtsingeniør i Hamar, Otto F. C. Schønheyder fra Trondheim. Kirken er en enkel nygotisk langkirke, som ved innvielsen hadde 450 sitteplasser. Kirkens ytre utforming og detaljering er preget av den samtidige utforming av teglstenskirker, og har mange likhetstrekk med disse kirketypene, både i form og proporsjoner.

Kilder:
Norske kirker
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Et utvalg norske kirker© 2001 arc!