Stavanger:
Kongsgaten 34

Detalj av hjørne.

[tilbake]


© 2003 arc!