Stavanger:
Charlottenlund, Kongsgaten 45

Charlottenlund ble oppført ca. 1828 som landsted for byfogd og sorenskriver Eiler Hagerup Schøitz (1775-1855), som var gift med Axeliana Christina Kielland (1786-1856). Huset har fått sitt navn etter Charlotte Rosenkilde, datter av eidsvollsmannen Peder Valentin Rosenkilde. Schiøtz arvet i 1821 Store og Lille Kvitsøy i Stavangers havnebasseng og tinglyste at de heretter skulle hete Sølyst og Græsholmen.

Charlottenlund er en elegant halvannenetasjes villa i empirestil, som er blitt forandret på flere ganger i årenes løp. Interiør og eksteriør er hovedsaklig tilbakeført til slik det så ut her omkring 1880. På den tiden skal Stavangers mest fasjonable konditori, Juells, ha holdt til i huset. En stamgjest hos Juells var dikteren Alexander Kielland. I huset finnes idag tradisjonelle selskapslokaler.

kilder:
http://www.charlottenlund.no/
http://home.online.no/~kehenri/lokhist.htm
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~kielland/slekt/per00413.htm

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

© 2001 arc!