Stavanger:
Stavanger Preservering, Nedre Strandgate 41

Dette huset ble oppført i 1866 for handelsmann og skipsreder Niels Brostrup Berner, som tilhørte en mektig handelsslekt fra Drammen. Berner slo seg ned som gårdbruker før århundreskiftet, på Næsheim gård i Nærbø, Rogaland. En pussig hendelse i hans virke som skipsreder var da han i 1885 vant dampskipet "Ragnar" ved et lotteri i Stockholm. Skipet var i tjeneste i Stavanger i 90 år.

Huset er en toetasjes panelt trebygning på en høy, murt kjeller. Bygningen har en stramt komponert hovedfasade, med en stilmessig hovedtyngde i et senklassisistisk uttrykk. Utførelsen vitner også om sveitserstilens tilstedeværelse, med det store takustikket.

Fra 1899 var huset lokaler for hermetikkfabrikken Stavanger Preservering Co. Stavangers første hermetikkfabrikk var T. C. Nilsens såkalte fiskekonserveringsfabrikk som ble etablert i 1864. I 1870 etablerte Schreiner & Nilsen produksjon av hermetiske matvarer, og iløpet av 1870-tallet var hermetikkfabrikken Stavanger Preservering Co. - etablert i 1873 - byens ledende hermetikkprodusent. I 1879 igangsatte Stavanger Preservering Co. produksjon av røket brisling i olje, etter initiativ fra forhenværende skipsfører Johan Georg Bernhard Mejlænder, som samme år var blitt parteier og disponent i fabrikken.

Anvendt litteratur:
Stavanger på 1800-tallet - Stavanger kommune, 1973

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.solvangship.com/article.php?article_info_ID=492

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!