Stavanger:
Oscars gate 18

Dette huset ble bygget omkring år 1900 for overlærer ved Kannik skole, Wilhelm Andreas Eckhoff, etter tegninger utført av nevøen, arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Overlæreren var fra Våler i Østfold, men kom som student fra Norderhov på Ringerike til Stavanger, der han ved siden av studiene underviste ved Den lærde skole (på Kongsgaard) fra midten av 1860-årene. En leietager fra da huset var nytt i 1902 var Bernhard Aarre, Alexander Kiellands sønn med Lisa Aarre.

Huset er bygget som en mellomting av en leiegårdsvilla og en bygård, i to og en halv etasje på en høy sokkel. Stilbildet er fantasifullt sammensatt, med en eklektisk håndtering av klassisisme og sveitserstil. Huset har en symmetrisk koponert gatefasade, med to dominerende siderisalitter, bekronet med halvvalmede svevegavler med spir. En asymmetrisk vindusakse lengst til høyre er nok bygget til. Både midtparti og risalitter har markante balkonger.

Underetasjen, som er blitt meget forenklet i årenes løp, huser etter årtusenskiftet serveringsstedet Babettes Private Gjestehus.

Kilder:
Stavanger Aftenblad
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Hartvig Sverdrup Eckhoff© 2004 arc!