Stavanger:
Rosenkildehuset, Nedre Strandgate 11

Det elegante Rosenkildehuset har navn etter kjøpmann, visekonsul, fransk konsularagent, stadshauptmann, papirhandler og eidsvollsmann Peder Valentin Rosenkilde, som fikk huset bygget i 1812. Han var sønn av Børge Rosenkilde og Anna Wilhelmine Nyrop. Rosenkildefamilien var handelshuset Kiellands konkurrent. Peder Rosenkilde utmerket seg som en "bråkete selvstendighetsmann" på Eidsvoll, og var medlem av finanskomitéen og dessuten med i Riksforsamlingens deputasjon til England i 1814.

Allerede kort tid etter giftermålet med Charlotte Sophie Winsnæs i 1797, bodde Rosenkilde og hans familie i Strandgate. Det elegante Rosenkildehuset innerst i Vågen ble oppført på samme tomt, i en stram Louis-Seize-sil, med en midtakse markert av husets elegante monumentaltrapp. Hovedfasadens komposisjon er symmetrisk, og taket er høyt og halvvalmet. Huset var den største privatboligen i Stavanger.

Foran Rosenkildehuset ble i 1866 Stavangers første vannfontene anlagt.

kilder:
http://digitalarkivet.uib.no/
http://home.online.no/~kehenri/lokhist.htm
http://home.online.no/~bjhetla/borge.htm
http://www.robin.no/cgi-robin/cgi?rid=k1
http://home.c2i.net/rhelgoe/a2by.htm
http://www.hinsides.no/slekt/artikler/1814.html

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

© 2002 arc!