Stavanger:
Sangsalen, Haakon VIIs gate 4

Denne beskjedne bygningen ble oppført som gymnastikksal til Stavanger offentlige skole i 1861, etter tegninger av arkitekt Fritz von der Lippe. Bygningen er utført i en strengt komponert sveitserstil, med parstilte, gavlformede vinduer, typiske for den tidlige sveitserstilen. Første etasje har bredt, horisontalt panel, mens det smale vertikale panelet i annen etasje er utsåret i nedre kant - tyspisk for arkitekt von der Lippe.

Huset har senere fått navnet Sangsalen, og er også blitt benyttet til teaterforestillinger i regi av Idun teater.

Anvendt litteratur:
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005

Andre kilder:
http://www.rogaland-f.kommune.no/~stavkat/HISTORIE/BYGGET.HTM

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Fritz von der Lippe

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Bygningens langside© 2003 arc!