Stavanger:
Skagen 18

Skagen 18 ble bygget før 1710, men det ble ombygget i 1787 for kjøpmann og reder Ole Smith Plough, som etablerte sin handelsforretning her i 1768. I 1891 ble Ploughs adoptivsønn Hans B. G. Sundt også hans kompanjong. Noen få år senere døde Plough, og enken Henriche Marie Frantzen ble gift med sin adoptivsønn Hans Sundt.

Ved ombyggingen i 1787 fikk huset den praktfulle fasaden det har idag, i en variant av rokokko med flotte utskjæringer, men også med joniske pilastre i hele fasadens høyde.

Eiendommen omfatter også "Kontoret" i Skagen 16, som har et mer sammensatt fasadepreg, og Sjøhuset Skagen fra 1770. I alle husene drives idag restaurantvirksomhet.

Anvendt litteratur:
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005

Andre kilder:
http://www.stavangernettet.no/skagen/om_oss.html
http://digitalarkivet.uib.no/

Geir Tandberg Steigan
Generell bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 

Husets inngangsparti


Detalj av inngangsdøren


Skagen 16© 2001 arc!