Tønsberg:
Storgaten 21

Denne hjørnegården ble bygget av skipsreder og grosserer Gustav Conrad Hansen på 1850-tallets annen halvdel. Huset ble reist for hans mor, Caroline Mathilde, som var enke med åtte barn. Huset hadde høy standard, med egen kuskebolig i kjelleretasjen.

Fru Caroline døde i 1887, og huset ble solgt til frøknene Nicoline og Marthine Dahl, døtre av skipsreder og kjøpmann Lars Dahl. Frøknene Dahl var begge legatstiftere.

En gang etter 1915 overtok overrettssakfører Sam Meyer huset. Han fikk utført betydelige forandringer av huset, som opprinnelig var holdt i en senklassisistisk stil. Arkitekten bak husets nåværende utseende var Aaboe. Arkitekten ga huset en flott fasade i nyrokokko, og en ny inngangsdør som leder inn i en loggia i bakgården. Mot Storgaten er det utformet et isolert fasadeparti som danner husets mest iøyenfallende bygningsledd. Denne delen er utstyrt med de rikeste utskjæringer i tre. Fasaden har ellers gjernnomgående rik dekor, og er inndelt med pilastre.

Sam Meyer flyttet inn i huset i 1919, men døde allerede året etter. I 1921 forlot hans gjenlevende familie Tønsberg, og huset ble solgt som bolig for fylkesmannen. Senere har man hatt kommunale kontorer her, før Tønsberg Handelsstands Forening overtok huset. Leietager her er Røde kors' Vestfoldkontor.

Kilder:
Tønsberg Handelsstands Forening
Hilde Eriksen

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 
Fasadeparti

Detalj ved loftsvindu

Detalj fra første etasje

Husets inngangsdør

Detalj av inngangsdøren

Loggiaen mot bakgården[tilbake]


© 2000 arc!