Tromsø:
Peppermøllen, Storgaten 42

Dette huset ble oppført i 1868 for kjøbmand Svend Berger fra Rendalen. Han var en tid gårdbruker, bygselsmann og fisker i Oldervik før han etablerte seg som borger i Tromsø. Da han døde i 1879 kjøpte baptistmenighetens svenske pastor Ola Brandt Hansson huset. Han var leder for baptistmenigheten i 25 år, og samlet inn penger i USA til oppførelse av kapeller for menigheter i distriktene omkring Tromsø. Hansson ble i 1895 handelsborger innen manufaktur og garnhandel. Før det var han i mange år formann i Avholdsforeningen.

Neste eier var apoteker Fritz Gottlieb Zapffe, som kjøpte huset i 1915 og opprettet apoteket Nordstjernen her. Fritz Zapffe var kjent for klovnerier og spektakulære gymnastikkoppvisninger. Han var far til filosofen Peter Wessel Zapffe. Roald Amundsen var en nær venn av Zapffe, og bodde her i huset på vei nordover på sine ekspedisjoner.

Apotek Nordstjernen flyttet ut i 1971, og da ble Peppermøllen mat & vinhus etablert her.

Huset er bygget i laftet tømmer, og var opprinnelig holdt i empirestil. Det har omkring år 1900 fått et nytt uttrykk ved en ombygging, nemlig en nøktern sveitserstil. Huset har en grunnleggende symmetrisk komponert gatefasade, med en dominerende, spiss midtark flankert av to kobbhus. Første etasje bærer preg av å ha vært ombygget flere ganger.

Kilder:
http://www.utelivsbyen.no/historie.cfm
Selskapet for Tromsø bys vel
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/
http://www.familysearch.org/

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Minneplakett over Peter Wessel Zapffe© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no