Tromsø:
Lehnegården, Storgaten 56

Det første huset på denne tomten ble oppført i en enkel empirestil i 1821, som bolighus for Benjamin Ingebrigtsen. Det ble senere overtatt av gullsmed Johan Sigfried Friis fra Bergen, og ble i lang tid kalt Friisgården.

Mot slutten av 1800-tallet ble gården solgt til kolonialkjøbmand Hilmar Lehne. Lehne fikk i 1896 gården grundig ombygget ved arkitekt og stadsingeniør Olav Ingstad med ansvarshavende byggmester Karl Tessem. Taket i Lehnes forretning var dekorert av kunstmaler O. Sannem.

Lehnegården er et av Tromsøs mest kjente byhus i sveitserstil, med et sterkt preg av empire. Gården har en stramt symmetrisk komposisjon, med en markant pilasterstruktur og et midtstilt arkoppbygg.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Bevaring i Tromsø sentrum, Plansjefen 1995/1998
Bevaringsplakat for Tromsø sentrum
http://home.no.net/annlena/bildeserie.htm

Geir Tandberg Steigan
Olav Ingstad

Bygningsoversikt

Til hovedside med navigasjon© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no