Tromsø:
Folkets hus, Storgaten 95

Dette huset ble bygget som bolig i 1838 for kjøpmann og konsul Johann Friedrich Daniel Mack fra Braunschweig. Han etablerte sin kjøpmannsvirksomhet i Tromsø i 1833. Gjennom sitt annet gifte, med Nanna Sabine Klerck, kom også Mack til en pen formue, ettersom hans svigerfar, kystvernsjef Wilhelm Henrik Klerck i Alta, var en av de rikeste i Finnmark. Mack ble meget velstående, og kunne bekoste oppføringen av et av byens staseligste hus, i Storgaten 95. Daniel Mack og broren Georg Andreas Ludvig Mack er stamfedre til den nordnorske kjøpmannsslekten Mack. Navnet forbindes først og fremst med bryggerivirksomhet.

Mack-gården, som huset lenge ble kalt, er bygget i laftet tømmer over to og en halv etasje, og har panelte fasader. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med et midtstilt arkoppbygg. De to kraftig ornamenterte inngangsportalene med engasjerte søyler danner sideaksene. Huset er utført i en bergensk empirestil med svaiede tak.

Mack-gården var i årene 1901-11 bolig for kommandørkaptein, overlos og innrulleringssjef Jens Schow Fabricius fra Kristiania og hans familie. Hans datter Sara Cecilie Gørvell Fabricius ble senere kjent som forfatter under navnet Cora Sandel.

Huset ble i 1911 overtatt av Arbeiderbevegelsen, og ominnredet til forsamlingslokale.

Fra 2002 er huset lokaler for Perspektivet Museum, en offentlig stiftelse som forvalter arven etter Tromsø bymuseum og Troms Folkemuseum.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Bevaringsplakat for Tromsø sentrum
www.perspektivet.no
http://www.familysearch.org/

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Til arc!s hovedside med navigasjon

Detalj av inngangsparti© 2007 arc!