Tromsø:
Tromsø domkirke

Detalj av høyt vindu.


© 2007 arc!