Arkitekter:
Torgeir Alvsaker (1875-1971)

Torgeir Alvsaker var ved Bergens Tekniske skole til 1898, da han ble assistent hos arkitekt Adolph Fischer i Bergen. Han var deretter assistent for Holger Sinding-Larsen i Kristiania, før han etablerte seg som arkitekt i Stavanger. Der tegnet han den flotte Mauritzengården (Provstebakken 2, 1905) utført i jugendstil. Han sto nok også bak Søregaten 30, som har mye til felles med Mauritzengården.

Alvsaker emigrerte til USA i 1905, der han ble ansatt som arkitekt i North Western Terracotta Co. Han etablerte egen arkitektvirksomhet i Bergen i 1916. Der tegnet han en mengde enkle villaer og småhus, rekkehus og leiegårder, og han ble senere en meget benyttet skolearkitekt, blant annet for folkehøyskolen i Tyssedal, Solvåg folkehøyskole i Lyngen (1923-24, nord-norges største trebygning), Haukås skole i Bergen (modernisert bergensrokokko, 1937-40) og Sagvåg skole på Stord (1939-40). Han tegnet også Ullensvang hotell (1938) og Solfonn hotell (Odda, 1953).

Blant Alvsakers småhus og rekkehus kan nevnes syv hus for A/S Gode Hjem på Haukeland (1918), åtte hus for Gimleparken Byggeselskap på Haukeland (1921) og seks hus for Bergens Kooperative Byggeselskap (1923). Han tegnet leiegårdene i Ole Vigs gate 3, 7 og 9 (1929) og flere hus i Christian Michelsens gate, blant annet "Det gule hus" (nr. 5-5a, 1927). Alvsaker tegnet også forretningsgården Prinsens gate 6 og villaen Nordstrandsveien 63 (1921) i Oslo.

Fra 1928 tegnet også Alvsaker flere kirker, blant dem den forenklede stavkirken Vestre Vikebygd (1928, nedbrent 1930), Austre Vikebygd (1937), Bleikvassli, Hemnes (1955), Tveit, Askøy (1957) og Brandasund, Fitjar (1960).

Fra 1916 er Alvsakers arbeider preget av klassisistisk formspråk, men utover 1930-tallet preges hans stil av funksjonalismen. I årene 1948-69 arbeidet Alvsaker i kompaniskap med arkitekt Einar Vaardal-Lunde. Alvsaker og Vaardal-Lunde tegnet blant annet Strusshamn kirke, Askøy (1969).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv, Oslo
http://home.online.no/~stskartl/kyrkjene.html
http://www.gs.bergen.hl.no/~haukas/100-historie.htm
http://skule.stord.kommune.no/sagvaag/historie.htmNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
MauritzengårdenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!