Arkitekter:
Arnstein Rynning Arneberg (1882-1961)

Arnstein Arneberg var assistent hos arkitekt Alfred Christian Dahl i Kristiania i årene 1898-1900, og i perioden 1899-1902 var han elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania under Herman Schirmer. Arneberg var assistent hos arkitekt Ole Sverre i Kristiania i årene 1900-03, og hos arkitekt Gustaf Lindgren i Stockholm i årene 1903-06. Han studerte under professorene Isak Gustaf Clason og Erik Lallerstedt ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i årene 1904-06, og var det etterfølgende år assistent hos Lallerstedt.

Arneberg returnerte til Kristiania i 1907, der han i ett år arbeidet i kompaniskap med ovennevnte Ole Sverre. De leverte et utkast til Kongevillaen på Voksenkollen som skapte stor oppmerksomhet (1907, annenpremie). Deretter etablerte Arneberg selvstendig praksis, og blant hans første arbeider var Halvdan Kohts villa på Lysaker (ca. 1908).

Arneberg fikk tidlig solid anseelse, og ble betrodd mange store byggeoppdrag. Av de tidlige nevnes Eidsvoll folkehøyskole (1908, nordisk panelstil, revet 1980), Akershus landbruksskole, Hvam (1911, nordisk nybarokk), jernbanestasjoner på Dovrebanen (1912), Den norske sjømannskirke i Rotterdam (1914, sammen med arkitekt Magnus Poulsson, nordisk nybarokk), Telegrafbygningen i Kristiania, Kongens gate 21 (1916-24, sammen med Magnus Poulsson, monumental og kompakt nordisk nybarokk).

Samarbeidet med Magnus Poulsson resulterte også i vinnerutkastet i arkitektkonkurransen for Kristiania Rådhus (Oslo Rådhus, 1916-18). Det opprinnelige utkastet i nordisk nybarokk ble omarbeidet flere ganger, senest i 1931, og Oslo Rådhus (ferdig 1950) bærer preg av denne vandringen fra barokk- og middelalderuttrykk til funksjonalismen.

Arneberg utmerket seg tidlig som villaarkitekt, og tiden frem mot 1920 nevnes følgende villaer: Dagaliveien 27-29 (1909), Faunveien 5 (1910, nasjonalromantisk stil), Mustads villa, Lysaker (1911), President Harbitz' gate 18 (1914, engelsk havebystil), Solør Sorenskriverbolig (1915), Admiral Børresens vei 4 (1915, senere ombygget til sjømannskirke ved Arneberg), Tuengen allé 2 (1916, norsk stil), Abbedisvingen 15 (1918), Fredrik Stangs gate 22-24 (1916-19, sammen med Erik Andersen), Geitmyrsveien 45 (1919, ombygget for Cathinka Guldbergs Gamlehjem 1935), Lillerommen samfunnshus, Nes, Akershus (ca. 1920) og ikke minst den gedigne villaen Elsero, utført i nordisk nybarokk i årene 1918-23 (Arnstein Arnebergs vei 3, belønnet med arkitekturprisen Houens fonds diplom i 1927).

Blant Arnebergs senere større arbeider nevnes Grønland Gamlehjem, Smedgaten 30 (Villa Enerhaugen, 1925-27), Vikingskiphuset på Bygdøy (1925-30, etter konkurranse 1913, tilbygget ved Arneberg i 1954-57), Volda kirke (1929-32, nordisk nybarokk), Stortingsgaten 12 (1934, sammen med Arvid Smeby), Fiskum nye kirke, Eiker (1940-45, forenklet nygotikk), kontorbygning for Fredrikstad mekaniske verksted (1949), Glemmen nye kirke, Fredrikstad (1949, delvis med vegger fra ødelagt kirke), Skytterkollen restaurant og klubbhus, Bærum (1952), Hovet sentralskole, Hol, Hallingdal (1953), "Spikersuppa" med fontene (1956, forandret 1977), Ullensaker kirke (1958, sammen med arkitekt Per Solemslie, art deco-preget moderne stil med middelaldersk påvirkning) og Høyanger kirke i Sogn (1960, sammen med Olav Platou, middelaldersk-modernistisk fusjon).

I denne perioden utførte dessuten arneberg en rekke villaer og herskapshus, som Hysing-Olsens villa, Bygdøy allé 77 (1920, nordisk nybarokk, Sundts premie 1924), Eidsvoll sorenskriverbolig (ca. 1922), Gange-Rolvs gate 3 (1922, nyklassisisme), Evenstad, Madserud allé 38 (1924, arkitektens egen villa), Lille Frogner allé 4d (1927), villaer i Abbedikollen 38 (1927), 32 (1931) og 36 (1932, sammen med Wilhelm Karlson), Skaugum i Asker (1930-32, funksjonalisme), Midtåsen, Sandefjord (1933), Smedbråten, Skøyen (1935), Langveis, Gjettum, Bæum (1939-46) og Hoffsjef Løvenskiolds vei 40 (1942).

Foruten de ovennevnte arbeider utførte Arneberg flere skipsinteriører (for eksempel Kongeskipet Norge, 1947 og Sikkerhetsrådets sal, FN-bygningen, 1950) og en rekke restaureringer. Han restaurerte blant annet Store Hvam gård, Ringerike (1912-14), Kristiania Waisenhus, Kongens gate 1, Akershus slott (1929-62), Hafslund hovegård (1938) og en rekke kirker, som Kristiansand domkirke (1952), Oslo domkirke (1948-50), Hamar domkirke (1952), Vang, Hedmark (1954), Fredrikstad domkirke (1954) og Ullensvang i Hardanger (1958). Restaureringen av spesielt de nygotiske interiørene kunne foregå temmelig hardhendt.

Arnstein Arneberg var sin tids ledende arkitekt i Norge, og han beholdt sin sentrale rolle gjennom de skiftende stilidealer gjennom hans mange tiår som aktiv arkitekt.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon, JCE/JM - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.eiker.org/Bok om Arnstein Arneberg

Norske arkitekter

Magnus Poulsson

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Fiskum nye kirke, Øvre Eiker

Villa Heffermehl, Oslo

Apotekergården, Østensjøveien 60-62-64, Oslo

Smedgaten 30, Villa Enerhaugen, Oslo

Ombygging av Kristinelund, Oslo

Interiør, Tamburen, Fredrikstad

Tilbygg, Gyldenløves gate 41, OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!