Arkitekter:
Lars Thalian Backer (1892-1930)

Lars Backer var sønn av arkitekten Herman Backer. Han var elev under Herman Schirmer ved SHKS og fullførte siden arkitektutdannelsen ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1913-15. I årene frem til 1919 var Backer assistent hos blant andre Harald Hals, Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, og han hospiterte ved Architectural Association School i London 1919-20. Backer opprettet i 1921 selvstendig praksis i Kristiania, men før dette hadde han utført flere spredte oppdrag, som restaurering innvendig og utvendig av Det gamle rådhus i Kristiania (1917), villa i Trosterudveien 20 (1917) og et våningshus på Lille Herbern (1918).

I 1921 vant Backer arkitektkonkurransen om utvidelse av Stavanger museum, med et gedigent anlegg i nordisk nybarokk. Backers mer beskjedne nyklassisistiske utkast av 1929 kom til utførelse. Dypvåg kirke ble dessuten restaurert etter Backers tegninger i 1921.

Backer utførte en villa i Heyerdahls vei 7c (1922), egen villa i Ekornveien 5 (1923-24) samt en villa sammen med Ole Øvergaard i Jegerveien 12g (1923-24, for A. Grøndahl). Av villaene han skapte på denne tiden er grosserer F. Larsens nyklassisistiske Drammensveien 88e (1923-25, etter konkurranse 1922) den viktigste. Villaen er utført i en ren, stram, italienskinspirert klassisisme, og ga Backer Sundts premie for god arkitektur i 1926. I 1926 innredet også Backer Frogner kino (Frognerveien 30, tegnet av arkitekt Kristen Rivertz), før han i 1927 fullførte det første byggverk i Norge i funksjonalistisk stil: Restaurant Skansen (1926-27, revet). Med dette var en norsk utgave av arkitekten Le Corbusiers idéer skapt.

Lars Backer er nærmest utelukkende kjent for sine funksjonalistiske arbeider, som også har fått stor betydning, både i samtiden og for ettertiden. Hans andre to berømte arbeider i nnen "funkis" er Ekebergrestauranten (1927-29) og Horngården (1929-30, sterkt moderert i forhold til det opprinnelige prosjekt).

Backer utførte også flere arbeider henimot 1930, som en villa i Risalléen 14 (1928-29), en leiegård i Ullevålsveien 95 (1928-29, sammen med Hagbart Nielsen), Skiens Aktiemølle (1930) og en villa i Risbakken 15 (1930).

Lars Backer døde plutselig av sykdom sommeren 1930, og firmaet ble overtatt av hans medarbeider Frithjof Stoud Platou, som også fullførte de påbegynte forretningsgårdene i Tollbodgaten 22 og Øvre Slottsgate 17 (1930-31).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Ole Magnus Bore - "Det største, skjønneste og mest imponerende byggverk i byen", Stavanger museums hovebygning 100 år

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Fra Stavangers murarkitektur

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Stavanger museumGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2005 arc!