Arkitekter:
Peter Andreas Blix (1831-1901)

Peter Andreas Blix fikk sin arkitektutdannelse i Tyskland; ved Hannovers Polytechnikum 1851-54 og i Karlsruhe 1854-55. Han ble ansatt i Kanalvæsenet i 1856, og arbeidet inntil 1863 med utbygging av kanaler og elver. I denne perioden utførte Blix sitt første arbeid som arkitekt; Skiens tollbod (1859-60, middelalderinspirert teglstensarkitektur).

Blix arbeidet hos Stadsingeniøren i Bergen i årene 1863-68, hvorpå han etablerte seg sammesteds som privatpraktiserende arkitekt. I denne perioden arbeidet han dessuten med arkeologi, fortidsvern og restaurering, og utførte blant annet restaureringen av Bergen Domkirke (1870-71 og fra 1880).

Blant hans arbeider i Bergen var en rekke villaer i Kalfarveien: Nr. 37 (1871), nr. 54 (1873) og nr. 34a (1873). Disse villaene ble utført i en sveitserstil påvirket av gotikken. Han utførte også ombyggingen av Christi krybbe skole (1874).

Blix fikk i 1873 oppdraget med å utforme bygningene langs Østfoldbanen (Smaalensbanen), og i 1874 ble han utnevnt til jernbanearkitekt. Østfoldbanens mest markante bygning er den sterkt middelalderinspirerte Halden stasjon. Foruten denne er også de andre "bystasjonene" Sarpsborg, Moss og Fredrikstad utført i pusset tegl, i nygotisk stil. De tre sistnevnte er enklere bygninger av samme type. Mellomstasjonene ble utført i tre, i en sveitserstil med bratte takvinkler etter nygotiske forbilder. Stasjonene ble bygget i 1875-79, og trebygningene her dannet utgangspunktet for Balthazar Langes stasjoner i Vestfold. Blix tegnet også stasjonene langs Rørosbanen (1874-77), Meråkerbanen, Dovrebanen (1877-79) og Jærbanen (1875-77). Stavanger stasjon (revet) hadde endel til felles med Halden stasjon.

Blix bidro med midler til Fortidsminneforeningen, slik at man kunne gå til innkjøp av middelalderkirken Moster, som Blix så ledet restaureringen av. Han utformet også stedets nye trekirke(1874, enkel nygotikk). Han utformet også Vik kirke i Sogn (1877) og Utne kapellkirke (1895), begge i nygotisk trestil.

I 1880-årene arbeidet Blix med restaurering i Bergen; av Domkirken og Håkonshallen. Han utførte dessuten arkeologiske undersøkelser i Kristiania, og reddet Hopperstad stavkirke og Hove stenkirke. Den sistnevnte kjøpte han for sine egne midler, og her er han også gravlagt.

Blix utførte en rekke bygninger på Vestlandet i 1880- og 1890-årene, som den nygotiske Bergen brannstasjon (påvirket av Håkonshallens arkitektur), Fleischers hotell (1889) og Mundal hotell (1891). Disse bygningene har alle markante tårn, og de to trehotellene har også flere gavloppbygg. I 1890-årene arbeidet også Blix med flere utkast til restaurering av Akershus festning.

Peter Andreas Blix var en ivrig foreningsmann, og utmerket seg dessuten som akvarellmaler.

Anvendt litteratur:
Gaute Losnegård og Rolf Losnegård - Peter Andreas Blix, 2001 Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Gamle Bergen hovedbrannstasjon

Fredrikstad jernbanestasjon

Halden jernbanestasjon

Prestebakke jernbanestasjon

Tistedal jernbanestasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!