Arkitekter:
Alfred Christian Dahl (1857-1940)

Alfred Christian Dahl var elev ved den bygningstekniske linje ved Trondheims tekniske læreanstalt fra 1874, og ble uteksaminert 1879. Han var deretter arkitektassistent i Kristiania og Liverpool. Han studerte dessuten ved Königlich Technische Hochschule i Berlin 1885-88. I denne perioden utførte han blant annet et jaktslott og en sommerresidens i Tyskland.

Dahl etablerte selvstendig praksis som arkitekt i Kristiania i 1888. Han utførte de første årene flere arbeider for Tivoli, blant annet festsalens gallerier (1888), skytepaviljong (1888), rutsjebane (1890) og basarbygning (1891). Alle disse er siden revet.

Blant hans øvrige arbeider i Kristiania i 1890-årenes høykonjunktur nevnes villa i Eugenies gate 8 (1894, revet), Rostockergaten 9 og 11 (1894-95), Falsens gate 18 og 20 (1895, nyrenessanse), Odins gate 12 og 14 (1897, nybarokk) og Drammensveien 67 (1898, villa i jugendpreget sveitserstil, revet).

Alfred Christian Dahl utmerket seg dessuten som kirkearkitekt. Hans første arbeid av denne typen er Filtvet kirke (1894, nasjonalromantisk laftet langkirke). Det mest kjente er imidlertid Vestre Gravlunds gravkapell, utført i en robust, normannisk-preget skotskinspirert stil, med en viss påvirkning av jugendstil, og med fasader i råkopp. Hans øvrige kirker er Åros i Røyken (1903, en forenklet "søster" av Filtvet kirke), Bingen kapell, Eiker (1924, langkirke, enkel nybarokk) og Grua kirke i Lunner (1924, langkirke, nordisk nybarokk).

Ved århundreskiftet utførte Dahl Vibes gate 27 (1902), samt Kongegaten 3 i Larvik (nygotikk). Han ska også ha tegnet det nært beslektede Victoria Hotell samme sted (1903, nygotikk).

Etter bybrannen i Ålesund i 1904 arbeidet Dahl der i kompaniskap med Kristiania-arkitekten Carl Michalsen, under navnet Michalsen & Dahl. De utførte en rekke bygårder i jugendstil, som Skaregaten 1, en karakteristisk hjørnebygning, Kongens gate 6, med kraftige rundbuer i forretningsetasjene, den enkle Lorkenesgaten 3, samt Kirkegaten 19, Nedre Strandgate 12 og 27 og Løvenvoldgaten 8, alle i perioden 1904-07.

Deretter var Dahl virksomhet mer beskjeden. Av hans senere private arbeider er villa i Skogryggveien 1 (1910) og Kiellands dropsfabrik, Tøyengaten 31 (1910, jugendstil) kjent.

Dahl utførte dessuten mindre arbeider, som annonsesøyler, interiører og møbler.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Kulturminneanalyse 2004, skoleutbyggingsprosjektet, Larvik

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens joural
Riksantikvaren, art nouveau-arkivNorske arkitekter

Michalsen & Dahl

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Tøyengaten 31Geir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no