Arkitekter:
Due & Steckmest

Arkitektfirmaet Due & Steckmest ble etablert i Kristiania av arkitektene Paul Due (1835-1919) og Bernhard Christoph Steckmest (1846-1926) i 1870, og oppløst i 1890. Paul Due var administrativ leder og sto gjerne for håndteringen av byggesaker, mens Steckmest i hovedsak var tegner.

På 1870-tallet var firmaets bygninger preget av nygotikken, eksempelvis Athenæumsbygningen i Akersgaten 18, Oslo (bygget i to etapper, 1872-73/1884-85), forretningsgård for Steen & Strøm, Kongens gate 23 (1873, med assistanse fra Henrik Nissen d. e.), villaen Lykkeberg i Fredrikstad (1873-75), Onsumslottet, St. Halvards gate 33 (1875, revet 1905), Inkognitogaten 14 (1875, Dues egen villa) og de mindre leiegårdene i Inkognitogaten 16 (1873), Parkveien 43 (1872) og Parkveien 41a (1877), alle i pusset tegl.

Due & Steckmest spesialiserte seg også på tegning av trevillaer, og utførte på 1870-tallet en rekke boliger i en gotiskpreget variant av sveitserstilen, blant annet Ophus i Østerdalen (1878) og Sommerro på Bestum (Bestumveien 14, 1879) . En av disse villaene, Skovbakken på Ormøya (1878), er betydelig forandret i ettertid. Flere av de øvrige, som den storslåtte Villa Riverside i Fredrikstad (ca. 1880), er dessverre revet.

På 1880-tallet var firmaets bygninger i hovedsak preget av nyrenessanse. Fra dette tiåret er det først og fremst de stort anlagte boligprosjektene Det engelske kvarter, Drammensveien, Oslo (1885-89, revet på 1960-tallet) og Sehesteds plass (1880-81). Begge prosjektene ble bekostet av arkitekt Due selv.

Due & Steckmest tegnet også fem bygninger i Homansbyen, alle beliggende i Uranienborg terrasse: Nr. 11 (1881), nr. 2 (Uranienborgslottet, 1885), de sammenhengende nr. 4 og 6 (1885) og nr. 9 (1889). Nr. 11 er en nygotisk villa, de øvrige er holdt i nyrenessanse.

Due & Steckmest skal ha bistått arkitekt Henrik Thrap-Meyer ved byggingen av bygningskomplekset Victoria terrasse. De sto dessuten bak utformingen av den usedvanlige småkirken St. Edmunds i Møllergaten 30 (1883) i Kristiania. Kirken er bygget i upusset tegl med et enkelt nygotisk formspråk.

Due & Steckmests arbeider er fremragende eksempler på Den hannoverianske skoles innflytelse i Norge i historismens epoke.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Paul Due og Bernhard Steckmest - Samling af Skisser til utførte eller projecterede Træbygninger, 1878Norske arkitekter

Paul Due

Bernhard Steckmest

Homansbyens hus

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Uranienborg terrasse 2

St. Edmund's Church

Uranienborg terrasse 4

Uranienborg terrasse 6

Uranienborg terrasse 9

Uranienborg terrasse 11

Uranienborgveien 23

Sommerro, Bestumveien 14

Lykkeberg, Fredrikstad

Grev Wedels plass 2, Drammen

Inkognitogaten 10

Inkognitogaten 14

Inkognitogaten 16

Gadevillaen, Skovveien 11

Lallakroken 4

Skippergaten 32

Riverside, Fredrikstad

Skovbakken, Ormøybakken 5

Artikkelen "Gjenreis Det engelske kvarter!".


Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!