Arkitekter:
Niels Stockfleth Darre Eckhoff (1831-1914)

Niels Stockfleth Darre Eckhoff var fra 1847 til 1852 elev av arkitekt Johan Henrik Nebelong ved oppføringen av Oscarshall. Parallelt var han elev av tømmermester Johan Fredrik Maurer 1848-49 og ved Den kongelige tegneskole i Kristiania. Etter arbeidene med Oscarshall studerte Eckhoff ved Kunstakademiet i København i 1853. Han arbeidet siden som assistent ved Kristianias tegneskole, og hadde et studieopphold i København bak seg da han omkring 1860 utførte sine første selvstendige oppdrag i Kristiania.

Arkitekt Eckhoffs første kjente arbeid i hovedstaden er villaen i Munkedamsveien 84, som ble bygget i 1859-60, i gotiskpreget senklassisisme (revet). Han sto også bak ombyggingen av Kirkegaten 10b i 1862, før han arbeidet som arkitektassistent i Nordland 1862-66.

Etter bybrannen i Drammen i 1866 tegnet Eckhoff flere bygninger der, blant annet det flotte rådhuset (1866-71) og Drammen Sparebank (1867).

N. S. D. Eckhoff etablerte egen virksomhet i Kristiania i 1870, og var frem til 1898 svært produktiv her. Hans produksjon besto her av villaer og frittstående og tradisjonelle leiegårder. Nest etter Georg Bull var han den mest produktive arkitekten ved utbyggingen av Homansbyen. Eckhoffs arbeider på 1870- og 1880-tallet er gjerne preget av den tyske arkitekten Schinkels klassisisme, med utstrakt bruk av tempelgavler og kanellerte pilastre. Innimellom anvender Eckhoff et enklere formspråk, og i enkelte tilfeller nygotiske former.

I Homansbyen tegnet Eckhoff følgende villaer: Josefines gate 39, Uranienborg terrasse 15 (1870), Gustavs gate 1 og 3, Josefines gate 12, Uranienborg terrasse 17 (1871), Uranienborg terrasse 20 (1872), Josefines gate 35 og 37 (1874), Uranienborg terrasse 5 (1876) og Uranienborg terrasse 18 (1879).

Like inntil Homansbyen sto dessuten Eckhoff bak det villaispirerte Studenterhjemmet (1873) med nygotiske former.

Fra 1879 samarbeidet Eckhoff ofte med malermester og eiendomsspekulant Jens Jacobsen Krogstie. De skulle begge gå konkurs - Eckhoff i 1879 og Krogstie i 1899. De sto bak byggingen av en mengde leiegårder og leiegårdsvillaer Bag Slottet og mellom Welhavens gate og Pilestredet. Eckhoff tegnet dessuten flere leiegårder ved Munkedamsveien, for eksempel Munkedamsveien 61 (1880) og Huitfeldts gate 45, 47 og 49 (1883).

Eckhoffs arbeider fra slutten av 1880-tallet og på 1890-tallet er gjerne preget av nyrenessanse. Enkelte av hans siste arbeider i hovedstaden bærer også preg av jugendstilens påvirkning.

Foruten arbeider i Kristiania utførte Eckhoff kirketegninger til Alstahaug (1867), Herøy (1869), Hemnes (1872) og Nesna (1880), alle i Nordland. Eckhoffs kirker er gjerne preget av gotiske stilforbilder.

Eckhoff bosatte seg i Stavanger i 1910.

Anvendt litteratur:
Homansbyguiden - Homansbyen vel og Norsk Arkitekturmuseum
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Homansbyens hus

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bervens løkke 4

Bygdøy allé 15

Drammens rådhus

Eilert Sundts gate 21

Gustavs gate 1

Grønlandsleiret 8

Gustavs gate 3

"Hjemmet", Holsts gate 2

Holtegaten 23

Huitfeldts gate 47

Huitfeldts gate 49

Inkognitogaten 13-15

Riksmålsborgen, Inkognitogaten 24

Inkognitogaten 33

Josefines gate 12

Josefines gate 35

Josefines gate 37

Josefines gate 39

Jørgen Moes gate 3

Munkedamsveien 61

Observatoriegaten 9

Hauges Minde, Olaf Ryes plass 2

Parkveien 4

Parkveien 6

Skovveien 22

St. Halvards plass 2

Sven Bruns gate 7

Sven Bruns gate 9

Villa Medicin, Ullevålsveien 90

Uranienborg terrasse 5

Uranienborg terrasse 15

Uranienborg terrasse 16

Uranienborg terrasse 17

Uranienborg terrasse 18

Uranienborg terrasse 20

Uranienborgveien 3

Uranienborgveien 26Geir Tandberg Steigan

 

© 2004/2007 arc!/arkitekturhistorie.no