Arkitekter:
Jens Ludvig Paul Flor (1888-1952)

Jens Flor ble omkring 1913 ansatt ved det NSBs nyopprettede arkitektkontor, der han i samarbeid med blant andre arkitekt Gudmund Hoel tegnet en rekke stasjonsbygninger, som Hvalstad (1915) og Skøyen (1917). Han har dessuten signert flere stasjonsbygninger langs Dovrebanen, for eksempel Fagerhaug (1918), og han var med i gruppen som tegnet stasjonene langs strekningen Skien-Nordagutu.

Jens Flor ble i 1917 leder av Ålesund boligråds kontor. I 1918 trådte han inn i den nye stillingen som byarkitekt i Ålesund. Han ble i 1919 avløst av arkitekt Øivin Berg Grimnes.

Fra 1920 var Flor ganske produktiv som arkitekt i Ålesund, for det meste innenfor private prosjekter. Blant hans arbeider i byen kan nevnes Latinskolens nye fløy, Kirkegaten 6 (1920, nyklassisisme), Helleborg 3 (1922, villa i havebystil), Frimurerlogen (1922-23, nyklassisisme), Øwregaten 17 (1923, villa i barokkpreget nyklassisisme), Kongens gate 26 (1929, barokkpreget nyklassisisme), Parkgaten 13 (1931, senjugend), Bakkegaten 2 (1932, italiensk villastil), Brunholmgaten 5b (1933, funksjonalisme), Spilkevig's Snøre-, Not- og Garnfabrik, Øwregaten 2 (1937) og Hybelhuset i Keiser Wilhelms gate 60 (1939-41, funksjonalisme).

Kilder:
Odd Thorson - Ålesund 1848-1948
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997
http://no.wikipedia.org/wiki/Hvalstad
Komunedelplan, Skøyen, 1994
Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen
Harald Grytten - Fugl Føniks, Ålesund opp av asken
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl Føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Elise Aasen
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bakkegaten 2

Brunholmgaten 11

Frimurerlogen

Grensegaten 3

Helleborg 2

Helleborg 3

O. A. Devolds gate 13

Øwregaten 17Geir Tandberg Steigan

 

© 2007/2010 arc!/arkitekturhistorie.no