Arkitekter:
Christian Fürst (1860-1910)

Christian Fürst var elev ved Kristiania tekniske skoles bygningsingeniøravdeling, der han ble uteksaminert i 1879. Han utdannet seg videre ved Königliche Technische Hochschule i Berlin 1879-82, før han var assistent hos arkitekt Johannes Otzen i Berlin henimot 1885, og bidro blant annet til Otzens Kirche Zum Heiligen Kreuz i Berlin-Kreuzberg (1883-85). Fürst skal deretter ha oppholdt seg i Kristiania frem til 1889, der han sto bak utformingen av den flotte tysk-gotiske Sagene kirke (1888-1891).

Fürst fullførte sin utdannelse ved Königliche Akademie der Künste i Berlin 1889-91, og var parallelt assistent hos arkitekt Paul Wallot (1841-1912) ved Reichstagshaus i Berlin 1890-92. Han var aktiv i Norge fra 1892, der han tegnet flere hus i Kristiansand etter brannen samme år.

I 1896 etablerte Fürst sin praksis i Kristiania, der han leverte flere betydelige arbeider. Hans flotteste leiegårder fra Kristianiatiden finnes i Thomas Heftyes gate 34 og 38 (1898), den sistnevnte i en enkel jugendstil med elementer av rokokko.

Fürst mest prominente arbeid fra denne perioden er likevel Tostrupgården i Karl Johans gate 25 (1898), som han utformet sammen med arkitektene Waldemar Hansteen og Torolf Prytz. Sistnevnte var også gullsmed og gårdens byggherre. Fürst sto bak den svært velutformede fasaden til dette forretningspalasset. Stilen er preget av gotikk, barokk og Chicagoskolens forretningsgårdsarkitektur.

Rundt århundreskiftet fattet Fürsts større interesse for bruk av synlig natursten som byggemateriale, med utstrakt bruk av råkopp (ujevnt muret ytre naturstenslag med indre teglmur). På denne tiden oppførtes en rekke villaer i og omkring hovedstaden etter Fürsts tegninger, blant dem Thomas Heftyes gate 28-28b (1901, revet).

Christian Fürst opptok i 1902 sin betydelig yngre bror Hans Siegward Backer Fürst som parter i sitt arkitektfirma. De fikk i fellesskap flere viktige oppdrag i Ålesund etter brannen i 1904. Blant disse var Ålesund kreditbank (1905) og Latinskolen (1905-07).

Brødrene returnerte til Kristiania i 1908, og mottok her Sundts premie for god arkitektur for villaen Thomas Heftyes gate 21 (1908).

Blant Fürsts arbeider forøvrig kan nevnes Arendal kirke (1886-88), Bastø skolehjem i Horten (1903) samt gjenoppbyggingen av Borgund kirke (1904).

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 2000
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund, 1904-07

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Graduiertenkolleg Kunstwissenschaft-Bauforschung-Denkmalpflege
Fusion of Form & Function - Paul WallotNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Utvalgte arbeider 
Schibbyevillaen, Drammensveien 35

Tostrupgården, Karl Johans gate 25

Oscars gate 71

Thomas Heftyes gate 38

St. Olavs plass 1, Ålesund

Tingstuveien 8

Tingstuveien 10

Fürst & Fürst:
Kirkegaten 4, Ålesund

Løvenvoldgaten 6, ÅlesundGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!