Arkitekter:
Niels Winge Grimnes (1885-1922)

Niels Winge Grimnes var etter et år på Krigsskolen elev ved arkitektavdelingen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt, hvor han ble uteksaminert i 1909. Etter studiene var han assistent ved ulike arkitektkontorer: Hos Johan Osness i Trondheim 1909-10, hos Andreas Bjercke i Kristiania 1910-12 og hos Ragnar Östberg i Stockholm 1912-13.

N. W. Grimnes var ansatt ved Statsbanernes arkitektkontor fra 1913. Han utførte blant annet Kongsberg jernbanestasjon (1917, nordisk nybarokk) i samarbeid med arkitekt Gudmund Hoel. En periode var han assistent for arkitekt Arnstein Arneberg, og det var Arneberg som i 1912 gjorde de første utkastene til det som skulle bli Handelsbygningen i Kristiania. Prosjektet omfattet senere flere tomter langs det som da het Drammensveien, og Grimnes’ ferdige anlegg ble utført i perioden 1917-19, og utgjør et monumentalt bygg som fyller hele kvartalets side mot nord (Henrik Ibsens gate 60, nordisk nybarokk). I hans korte periode som selvstendig praktiserende arkitekt i Kristiania utførte han også et lagerskur i Tøyenbekken 12 (1916), samt to leiegårder i Gabels gate 21a-21b (1918, stram nordisk nybarokk).

I samme periode utførte Grimnes Hvalfangstmuseet i Museumsgaten 39 i Sandefjord for skipsreder Lars Christensen og Sandefjord kommune (1917, nordisk nybarokk). Han utførte dessuten arbeider ved Sauherad prestegård (1921). Grimnes deltok også i Fortidsminneforeningens arbeid for kartlegging av gamle prestegårder og andre eldre bygninger, og foretok studiereiser i Italia og Tyskland.

I 1918-19 studerte Grimnes ved Konstakademin i Stockholm. Siden deltok han i en rekke arkitektkonkurranser sammen med sin kollega Egil Haanshus. Grimnes ble bare 37 år gammel.

Anvendte kilder:
Norsk kunstnerleksikon, TMI - Universitetsforlaget 1982-86
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivet i Oslo – usortert tegningsmateriale
http://www.ra.no/nyheter/fredninger/fred97.htm
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrumNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Hvalfangstmuseet, SandefjordGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no