Arkitekter:
Georg Rudolf Haeselich (1842-96)

Den tyske arkitekten Rudolf Haeselich var rundt midten av 1880-årene bygningsassistent hos arkitekt Paul Due. Han etablerte praksis i Kristiania i 1887, og var en meget produktiv leiegårdsarkitekt. Mest kjent er "Gråbeingårdene" på Tøyen, oppført i perioden 1891-94: Jens Bjelkes gate 14-16, Lakkegaten 71-73-75, Sars' gate 2 og Siebkes gate 1, 3, 4, 5 og 6. Gårdene er utført i en historistisk eklektisme preget av senklassisisme og industriarkitektur. Fasadene er utført i upusset rød tegl, der teglsten stedvis er lagt i enkle, dekorative mønstre. Trappegangene har prefabrikerte ståltrapper. Byggherren var murmester Ole Andreas Olsen, med økenavnet "Gråbein".

Blant Haeselichs øvrige arbeider er Huitfeldts gate 35 (1888), Øvre Vaskegang 8 (1889), Hagegaten 48, 50, 52 (1890), Paulus Plass 4 (1891), Steenstrups gate 11, 12 og 14 (1892), Schleppegrells gate 16 (1892, Scorpius), Ullevålsveien 17 (1893), Gøteborggaten 30-32-34 (1893-94, smie og våningshus), Ullevålsveien 49 (1894-95, nyrenessanse), Grønlandsleiret 53/Hollendergaten 8 (1895, leiegård og kirke for metodistmenigheten Elim) og Eilert Sundts gate 37 (1896).

Disse leiegårdene er stort sett utført i nyrenessanse. Haeselich utførte også noen mindre villaleiegårder, som Holtegaten 4 (1893, nasjonalromantisk trestil) og Eilert Sundts gate 31 (1896, nyrenessanse).

Haeselich utførte i sin korte tid i Kristiania omkring 140 større og mindre arbeider.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo ­ Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo Byleksikon ­ Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.digitalarkivet.no/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bogstadveien 8

Eilert Sundts gate 31

Fossveien 21

Metodistgården, Grønlandsleiret 53

Hagegaten 50

Hagegaten 52

Helgesens gate 30

Helgesens gate 32

Metodistkirken Elim, Hollendergaten 8

Holtegaten 4

Huitfeldts gate 35

Industrigaten 46

Københavngaten 3

Mosseveien 18

Nannestadgaten 2

Nissens gate 3

Ole Vigs gate 1

Paulus plass 4

Scorpius, Schleppegrells gate 16

Seilduksgaten 1

Seilduksgaten 1b

Seilduksgaten 9

Seilduksgaten 11

Seilduksgaten 22

Schønings gate 4

Solheimgaten 2

Sorgenfrigaten 29

Stockholmsgaten 23

Toftes gate 24

Toftes gate 48

Vibes gate 14

Vibes gate 16

Vibes gate 18Geir Tandberg Steigan

 

© 2005/2011 arc!/arkitekturhistorie.no