Arkitekter:
Alf Hurum (1862-1917)

Arkitekten Alf Hurum fikk sin utdannelse ved Königlich Technische Hochschule i Berlin i 1885 og gjennom studier i Stuttgart. Han etablerte egen virksomhet i Magdeburg, men praktiserte i Kristiania fra 1899, i hovedsak gjennom sin entreprenørforretning. Hurum produserte selv flere av maskinene som ble benyttet i entreprenørvirksomheten.

I Oslo er de to mest typiske art nouveau-hus bygget etter arkitekt Hurums tegninger. Villaen i Kruses gate 8 (1899-1901) ble bygget for Arthur Hurum, og kalles Villa Hurum. Her er det lagt vekt på hovedfasaden mot syd, som er svært rikt ornamentert, med slyngende art nouveau-former. Til Villa Hurum tegnet Alf Hurum også haveplanen. Også denne var preget av stilartens slyngende former.

I Observatoriegaten 2b (1900-1903) finnes arkitekt Hurums mest kjente hus. Denne lille bygården er et unikum i Oslo. Her gjentas mange av de slyngende formene fra Kruses gate 8.

Utover disse arbeidene produserte Hurum antagelig svært lite som arkitekt i sine år i Norge.

Anvendt litteratur:
Arne Gunnarsjaa - Arkitekturleksikon, 1999 Teknisk Ukeblad, 1917 Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Utvalgte arbeider 
Kruses gate 8

La Belle Sole, Observatoriegaten 2bGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!