Arkitekter:
Heinrich Joachim Sebastian Karsten (1873-1947)

Heinrich Karsten d. y. var sønn av murmester Heinrich Karsten fra Mecklenburg, og bror til kunstnerne Ludvig, Kristine, Rikke, Marie og Dagmar Karsten. Heinrich Karsten d. y. var elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania, og fullførte utdannelsen ved den tekniske høyskole i Dresden i 1890-årene. Han hadde praksis i London henimot år 1900, før han returnerte til Kristiania, der han arbeidet som assistent for arkitekt Henrik Nissen.

Sine første selvstendige arbeider utførte arkitekt Karsten i Hønefoss; Fossveien 1 (1899-1900, nyrenessanse) og Stabells gate 2 (1903, enkel jugend/nybarokk). Dessuten utformet han en fabrikkbygning i Trondheimsveien 113 i Kristiania (1900). Han skal ha reist til Ålesund i 1904, etter bybrannen der, men ingen arbeider fra hans hånd er kjent derfra. Han kan ha arbeidet som assistent for Henrik Nissen, som da var byens bygningssjef.

Arkitekt Heinrich Karsten etablerte sin arkitektvirksomhet i Skien i 1905, der han var virksom til omkring 1940, da sønnen Kjell Karsten overtok praksisen. Han var også lærer ved Skiens Tekniske Aftenskole. Karsten tegnet for det meste villaer i sin tid i Skien, men utformet også forretningsgårder, gårdsanlegg, paviljonger og jakthytter. Villaarkitekturen er preget av arkitekt Berles såkalte sorenskriverstil, påvirket av 1700-tallets norske trearkitektur, iblandet jugend, louis-seize og empire.

Blant Karstens villaer nevnes egen bolig i Hesselbergs gate 38 (1905), Hesselbergs gate 23, 25 og 42 (alle 1907), Mælagate 25 og 33 (begge 1912), Haralds gate 11 (1915-17) og Marcus Thranes gate 18, Ulefoss (1921). Av hans øvrige arbeider nevnes Solum sparebank, Torggaten 5 (1907, jugend), jakthytte i Tuddal (1907), Skien-Telemarkens damskibsselskab, Nedre Hjellegate 18 (1908-09, jugend), Liegaten 7, forretningsgård (1910, jugend), Krogh-gården, Notodden (1912), Torggaten 9, forretningsgård (1914), bro, musikkpaviljong, friluftsteater og diverse avndre bygninger i Brekkeparken (1913-24), posthus, Ulefoss (1921) og turnhall for idrettsforeningen Odd (Cort Adelers gate 5).

Anvendt litteratur:
Tidsskrift for Telemark historielag, nr. 3, 1982

Andre kilder:
Kulturminneregistrering, Ringerike kommune
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)



Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Solums sparebank, Skien

Nedre Hjellegate 18, Skien

Fossveien 1, Hønefoss

Stabells gate 2, Hønefoss



Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!