Arkitekter:
Balthazar Conrad Lange (1854-1937)

Balthazar Lange gikk realskolen i Arendal, der han ble uteksaminert i 1869, før han var assistant ved arkitekt Nestor Thomassens kontor samme sted til 1870. Han var så murerlærling, før han høsten 1870 var elev hos arkitekt Jacob Wilhelm Nordan i Kristiania. Deretter var han elev ved Den kongelige tegneskole 1870-73, før han med "Håndverksstipendium" fullførte sin arkitektutdannelse ved Pulytechnische Institut i Hannover i 1875-77.

Balthazar Lange returnerte til Kristiania, og var der assistent hos arkitekt August Tidemand 1877-78. Han arbeidet deretter hos stadskonduktør Georg Bull. I årene 1878-81 var han arkitekt ved statsbanenes anleggskontor, der han utformet stasjonsbygninger i Østfold og Vestfold, og de større stasjonene i Trondheim, Larvik og Bergen (1881-82, alle i tegl, sistnevnte ­ en stasjon på Vossebanen - er revet) og Sandefjord (1881, i tre, endel forenklet). De store stasjonene i mur er preget av den hannoverianske skole, mens stasjonsbygningene i tre delvis bygger på arkitekt Peter Andreas Blix'stasjonstyper, og er gjerne holdt i en sveitserstilsvariant med nygotiske innslag.

I arkitekt Langes tid som jernbanearkitekt vant han dessuten konkurransen av 1880 om utformingen av Uranienborg kirke i Kristiania. Kirken, en nygotisk langkirke i tegl, ble innviet i 1886. På 1880-tallet utførte han dessuten to gårdshus for Christian Schou; Lofthus i Aker (nå Oslo, 1885, nygotisk sveitserstil) og Heimen i Ogndal (1886, dragestil).

Balthazar Langes mest iøyenfallende bidrag innenfor trearkitekturen er utvilsomt Holmenkollen sanatorium (idag Holmenkollen Park Hotel) som ble oppført for Dr. Holm i 1894. Denne storslagne bygningen er preget av samtidens nasjonalromantiske arkitektur.

I 1898 ble Balthazar Lange utnevnt til stadsarkitekt i Kristiania, en stilling han forble i til 1920, da han trakk seg tilbake fra sitt virke som arkitekt. Han hadde tidligere vært bygningsinspektør samme sted. I egenskap av stadsarkitekt utførte han blant annet Foss videregående skole (1899), Bækkegatens politistasjon (1900-02, jugendstil), Majorstuen skole (1906), ombygging av Uranienborg skole (1913), Sagene brannstasjon (1913), Hegdehaugen skole og den monumentale Ila skole (1916), holdt i nordisk nybarokk.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 1987, 2000
Salomonsens leksikon

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Holmenkollen Park Hotel

Uranienborg kirke

Sagene brannstasjon

Gamle Tønsberg jernbanestasjon

Skoppum jernbanestasjon

Porsgrunn jernbanestasjon

Borre jernbanestasjon

Stokke jernbanestasjon

Daas gate 7

Tilbygg til Frognerseteren restaurantGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!