Arkitekter:
Ivar Næss (1878-1936)

Ivar Næss var i murerlære i årene 1892-95, før han studerte ved Den kongelige tegneskole 1893-96, og var deretter ansatt hos arkitekt Henrik Nissen i Kristiania 1896-99. Han studerte siden ved South Kensington Museum (nå Victoria and Albert Museum) i 1900-01, hvorpå han var assistent hos arkitektfirmaet C. Harrison Townsend i London i 1902.

Ivar Næss etablerte sin arkitektvirksomhet i Kristiania straks etter hjemkomsten i 1902, og han deltok dette året i konkurransen om utforming av Frogner kirke, som han vant. Kirken har en spesiell utforming, som en del av et lukket kvartal. Kirken ble oppført i 1905-07, og er et av Næss' mest betydelige arbeider, og er utført i en engelskpåvirket middelaldersk stil. Næss benyttet også norsk 1700-tallsarkitektur som forbilde i sine tidlige arbeider, og var innom jugendstilen i Elvarheim kommunelokale (1905, nedbrent 1940), og nyklassisisme i møtelokalet Venskaben i Asker (Askerveien 41, 1905).

I sin tidlige periode tegnet Næss en del villaer, som sin egen i Gamle Drammensvei 75 (Bærum, 1907-08), Slemdalsveien 110 (1909), Kristinelundveien 2 (1911), Ekelund (Sørkedalsveien 86, 1914) og den villalignende bygningen for Kongsvinger-Solør Telefonforening i Kongsvinger (1914).

Ivar Næss var en kort periode arkitekt for jernbanen, og utførte stasjonene på Åmli-Treungenbanen (1913) og Kristiania Vestbanestasjons lokalstasjonsbygning (1918-20). Næss fikk nok størst betydning som skolearkitekt. Han utformet blant annet folkeskoler på Jansløkken i hjembygden Asker (1915), Årnes (1917-21), Jar (1926), Stabekk videregående skole (1922-23), og landbruksskoler på Buskerud gård, Modum (1910-12), Storsteigen i Alvdal (ca. 1912), Bygland, Aust-Agder (1916) og Storhove, Fåberg (1927).

Næss utformet dessuten kirker på Onsøy (Græsvik, 1925, romansk stil), Slemmestad (kapell, 1925) og Ådal (gravkapell). Et av hans hovedarbeider er imidlertid den monumentale, nyklassisistiske Ullevål kino (1926), der storparten av hovedfasaden er trukket tilbake og utstyrt med en flott rekke slanke søyler.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget 2000
Glåmdalen nr. 18, 2001

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Fredrikstad byleksikon
www.storsteigen.vgs.noNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Frogner kirke

Telegrafen, Kongsvinger

Uthus til Bondegården, Jubileumsutstillingen 1914

Tilbygg, Ullevålsveien 39Geir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!