Arkitekter:
Johannes Henrik Nissen (1848-1915)

Arkitekten Henrik Nissen d. e. var elev ved arkitekt Wilhelm von Hannos tegneskole i Kristiania i årene 1867-69, og samtidig ved Den kongelige tegneskole. Nissen var etter dette, i årene 1869-70 elev ved Berlins Bauakademie. Undervisningen ble avbrutt av den fransk-tyske krig i årene 1870-71, og i denne perioden var Nissen igjen elev hos von Hanno, og samtidig hospiterte han i bygningsfag og kjemi ved Den militære høyskole i Kristiania. Ved avslutningen av den ovennevnte krig returnerte Nissen til Berlin, der han igjen var elev ved Bauakademie frem til 1874. Han gikk også en tid i murerlære.

Henrik Nissen etablerte seg i Kristiania i 1874, og var til året etter assistent ved arkitektene Due & Steckmests kontor, der han medvirket i utformingen av Steen & Strøms forretningsgård (nedbrent 1929). Nissen etablerte egen praksis i Kristiania i 1875, og samarbeidet samtidig (1878-85) med arkitekt Holm Hansen Munthe. Dette kompaniskapet resulterte blant annet i Kristiania bad (1881-83, revet) Otto Andersens skole (Uranienborgveien 7, 1884, nedbrent 1909) og Kristiania handelsgymnasium (Munchs gate 4, 1883-85).

Blant de selvstendige arbeider fra Nissens hånd på 1870-tallet finnes flere kirkebygninger, for eksempel Bygdøy kapell (1876, nedbrent 1958), Arneberg (1878) og Berkåk (1878). Nissens kirkebygninger er gjerne preget av nygotikk; trekirkene også med grunnleggende sveitserstilsuttykk. Et av hans mest kjente arbeider fra perioden er imidlertid den praktfulle Villa Parafino i Kristiania (Parkveien 45, 1876-77). Villaen er en svært god representant for nyrenessansen, med godt komponerte fasader med stor dybdevirkning. Forretningsgården Schiøllgården (Alliansen) i Prinsens gate 26 ble fullført i 1881 og dekker hele kvartalets lengde mot Wessels plass og Stortinget, og er en kraftfull nyrenessansebygning. Toppetasjen ble tilføyet ved Christian Reuter i 1899. Blant Nissens nyrenessansebygninger bør også nevnes Torggaten 36 (1888) med en staselig pilasterfasade.

Arkitekt Nissen engasjerte seg også innen trearkitektur. Det mest kjente eksempelet på hans trestil er herskapsvillaen Breidablikk i Stavanger, oppført i 1881-83 for Konsul Lars Berentsen. Villaen er livlig utformet, med preg av middelalderske forbilder. Et betydelig senere eksempel er Sandefjords kurbad; et stort dragestilskompleks oppført i 1899.

I 1886 ansatte Nissen den unge arkitekt Henning Astrup ved sitt kontor, og han skulle yte viktige bidrag til Henrik Nissens arbeider frem til sin død i 1896. Blant disse nevnes Grand Hotels speilsal (1886), Calmeyers gates misjonshus, calmeyers gate 1 (1891, revet 1971), Det Medisinske Selskab, Kristian IVs gate 9 (1892, nyrenessanse) og fremfor alt Frimurerlogens stamhus, Nedre vollgate 19 (1887-94, nyrenessanse/nybarokk). Sistnevnte er en monumental bygning som dannet siste byggetrinn omkring Wessels plass. Henrik Nissen var selv frimurer av høy rang.

Etter 1896 tegnet Henrik Nissen en rekke forretningsgårder i Kristiania, og han utførte også flere kirker, leiegårder og villaer. En av hovedstadens staseligste gårder er Kristiania sparebank, Øvre Slottsgate 3 (1896-1901). Her er fasadene utført i natursten; klebersten, granitt og marmor. Sparebanken er et fremragende stykke arkitektur, utført i nyromansk stil med nasjonalt preget ornamentikk.

Henrik Nissens flotteste kirkebygning ble innviet i 1898; Høvik kirke. Nissen tegnet også en skolebygning for Hartvig Nissens skole i Niels Juels gate 56 (1898). Arkitekt Nissen var sønn av skolens grunnlegger.

Etter bybrannen i Ålesund i 1904 ble Henrik Nissen utnevnt til bygningssjef med ansvar for murstrøket der, som ble bygget i jugendstil. I denne stillingen, som han forble i til 1906, utførte Nissen gatereguleringen, og gjennom råd og veiledning la han premissene for hvordan byens arkitektur skulle se ut. Før 1904 hadde Nissen utført flere bygninger preget av jugendstil, for eksempel villaen Eckersbergs gate 14 (1896, sammen med Astrup) og leiegårder i Anton Schjøths gate 15-17 (1902). Nissen utførte også kommunale boligkomplekser i Dannevigsveien 7 og Åkebergveien 50 (1902), begge i enkel jugendpreget stil.

Etter utførelsen av Tromsø sparebank (1909-12) var Henrik Nissen igjen aktiv i Kristiania fra 1912 til sin død. I denne perioden utførte han villaen Colbjørnsens gate 1 (1912, jugend/art deco) og Hypotekbankens hus i Nedre vollgate 11 (1913-15, geometrisk jugend/art deco). Sistnevnte var på det nærmeste fullført ved arkitektens død.

I perioden 1884-88 var Henrik Nissen bygningsinspektør i Kristiania, og fra 1885-99 var han dessuten overlærer ved Kristianias Kunst- og håndverksskole. Han hadde flere viktige verv, blant annet som formann i Kunstnerforeningen (1879-81), formann i Den norske ingeniør- og arkitektforening (1895-96), og han var Norske Arkitekters Landsforbunds (NAL) første formann i årene 1911-15.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Kristiania i Oslo - Fortidsminneforeningen 1996
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07, 1981
Teknisk ukeblad, 1915

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Høvik kirke, Bærum

Tromsø sparebank

Schjøllgården, Oslo

David-Andersengården, Oslo

Central Hotel, Drammen

Det Norske Medicinske Selskab

Ullevålsveien 60

Anton Schjøths gate 15-17

Colbjørnsens gate 1

Eckersbergs gate 14

Åkebergveien 50

Kongens gate 2

Arbins gate 9

Niels Juels gate 7

Sandefjords kurbad

Breidablikk, Stavanger

Arneberg kirke, Åsnes

Skjønne kirke, Nore og Uvdal

Frimurerlogen St. Svithun, Stavanger

Norsenggården, HamarGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!