Arkitekter:
Ernst Robarth Dalin Norgrenn (1839-1880)

Ernst Norgrenn fikk sin arkitektutdannelse i Karlsruhe og Berlin, og returnerte til Norge i 1864. I årene frem til 1872 var han assistent ved flere arkitektkontorer, og han hadde også selvstendig praksis en tid, blant annet i hjemkommunen Nes i Hedmark. Han skal også ha vært involvert i oppføringen av stasjonsbygningene langs Hamar-Elverum-banen. Imidlertid er svært lite av hans virksomhet kjent.

Norgrenn leverte i 1867 et konkurranseutkast til den nye Bragernes kirke i Drammen, og hans utkast ble lagt til grunn for byggingen av kirken, som ble innviet 12. juli 1871. Kirken er en nygotisk langkirke i rød tegl, og danner det viktige fondmotiv i Drammens byakse.

Norgrenn reiste av helsemessige årsaker til Egypt i 1872, hvor han arbeidet for den egyptiske generalstab - og dessuten utførte restaureringsarbeider - til 1877. Norgrenn leverte et konkurranseutkast til nytt rådhus i Kristiania i 1877 (nyrenessanse, ikke utført), og til Sandvikskirken i Bergen, som ble påbegynt i 1879, og fullført i 1881 - etter arkitektens død. Denne er også en nygotisk teglkirke, men er forblendet med grovt tilhugget granitt (råkopp). Kirken ble fullført under ledelse av arkitekt Schak Bull.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995

Andre kilder:
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bragernes kirke, DrammenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!