Arkitekter:
Kristen Tobias Rivertz (1862-1937)

Kristen Rivertz kom til Kristiania fra Hemnes i Nordland i 1883, og var elev ved Den kongelige tegneskole til 1889. I denne perioden var han samtidig ansatt ved kontorene til arkitektene Arthur Ottesen, Jacob Wilhelm Nordan og Harald Olsen. Fra 1888, og etter uteksamineringen fra tegneskolen i 1889 var Rivertz assistent hos Henrik Thrap-Meyer.

Rivertz etablerte selvstendig praksis i Kristiania i 1891, og utførte fra begynnelsen en rekke villaleiegårder i sveitserstil, både langs Drammensveien og på Briskeby (Holtegaten 2, 12 og 14, President Harbitz' gate 22, 1892-93). Han utførte også en mengde leiegårder i mur på 1890-tallet, blant annet flere for advokaten Ludvig Meyer på Elisenberg, og leiegården der Meyer bodde selv, Bygdøy allé 11 (1893). Rivertz' leie- og forretningsgårder på 1890-tallet var gjerne påvirket av barokk og renessanse, ofte med fasader i kombinasjonen upusset og pusset tegl.

Av de kjente 1890-tallsforretningsgårdene fra Rivertz' hånd kan nevnes Stensbakgården (Youngstorvet 5, 1898, brent to ganger på 1990-tallet, gjenreist 1999), Togahjørnet, Teatergaten 2 (1898, gården helt ombygget innvendig på 1990-tallet), Pilestredet 12 (1895) og den flotte Sontumgården (Grensen 5-7, 1899, med fasade i finhuggen sten ved arkitekt Oscar Hoff). Hoff og Rivertz samarbeidet ved flere anledninger på 1890-tallet, blant annet ved utførelsen av Marmorgården, en leiegård i Riddervolds gate 3 (1897).

Blant Rivertz' øvrige leiegårder fra 1890-tallet bør to boligkomplekser i Oscars gate vies spesiell oppmerksomhet. Det eldste av disse, i Riddervolds gate 10/Oscars gate 61, ble oppført i 1896, og er utført i en historistsik blandingsstil med lisenefasader og tårnoppbygg, med overflate i polykrom og pusset tegl. Det bortenforliggende, Oscars gate 63-65, ble til to år etter, og bygger på de samme kompositoriske elementer, men her er det overordnede uttrykk jugendstil.

Rivertz forlot Kristiania og etablerte seg i Ålesund etter bybrannen der i 1904. Her samarbeidet han ved de fleste anledninger med en annen Kristiania-arkitekt ­ Heinrich Jürgensen. De leverte en rekke fine jugendarbeider i Ålesund; det mest iøyenfallende er nok Arbeidersamfundet, som har en klassisistisk fasade med søylebåren fronton.

I årene 1907-09 oppholdt Rivertz seg i Kristiansund, der hans større arbeider alle ble bombet under Den annen verdenskrig.

I 1910 var Rivertz tilbake i Kristiania, og årene fremover engasjerte han seg sterkt innen filantropisk boligbygging. Gjennom De Rivertz'ke boligkomplekser leverte Rivertz' de første eksempler på lamellblokkbebyggelse i Norge; bebyggelsen ble av arkitekten selv karakterisert som "villamessig". Disse leiegårdene er utført i en enel variant av nordisk nybarokk i årene 1911-13. Rivertz ble i tegningsarbeidet til disse boligene assistert av Arne Enger, som siden etablerte sin egen virksomhet.

Disse filantropiske arbeiderboligene fikk sitt Rivertz'sk motstykke i det luksuriøse boligkomplekset Frogner terrasse (Frogner terrasse 1-3-5-7-9, 1916), også utført i nordisk nybarokk, som en sammenhengende kombinasjon av leiegårder og vertikaldelte eneboliger. Det såkalte Frogner kompleks er preget av nyklassisismen (Frognerveien 30/Frederik Stangs gate 41 og 43, 1923-26), og her finnes Frogner kino, innredet av arkitekt Lars Backer.

Kristen Rivertz utførte dessute flere villaer i sin annen Kristiania-periode. Han avsluttet sin arkitektvirksomhet omkring 1925.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07, 1981
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Rivertz & Jürgensen

Jugendstil i Oslo

Utvalgte arbeider 
Drammensveien 102b

Elisenbergveien 24

Elisenbergveien 32

Eilert Sundts gate 32

Frognerveien 4

Holtegaten 2

Holtegaten 12

Holtegaten 14

Kronprinsens gate 1

Kronprinsens gate 3

Meltzers gate 9

Mosseveien 20

Nedre Slottsgate 11

Niels Juels gate 51, Uraniagården

Oscars gate 63-65

Parkveien 75

Pilestredet 15b

President Harbitz' gate 22

Professor Dahls gate 21b

Riddervolds gate 3

Riddervolds gate 12

Skovveien 20

Skovveien 24

Skovveien 27

Stortingsgaten 4

Togahjørnet, Teatergaten 2

Cammermeyergården, Tollbodgaten 31

Blomqvist, Tordenskjolds gate 5

Wolffs gate 2Geir Tandberg Steigan

 

© 2003/2005 arc!