Arkitekter:
John Kornelius Roald (1876-1978)

John Roald ble i 1899 uteksaminert fra arkitektlinjen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Deretter arbeidet han i Namsosdistriktet som arkitekt ved trelastforretningen Bangdalsbruket.

I 1902 fullførte han bygningslinjen samme sted. I tiden som fulgte, arbeidet han i ulike bransjer, på vidt forskjellige steder, som i trelastbransjen, som assistentingeniør og tegner i New York, i et jern- og betongfirma i London, før han i 1904 etablerte seg som arkitekt i Ålesund.

I Ålesund utførte han flere bygg i perioden 1904-07 i forbindelse med gjenoppbyggingen etter bybrannen. Blant hans arbeider i denne perioden var Grimmergaten 2 (1904-05, nøktern jugendstil), Øwregaten 26 (1904-05, jugendpreget nybarokk), Kipervikgaten 32 (1906, senhistorisme), Parkgaten 5 (1906, jugend/senhistorisme), Brunholmgaten 1 (1907, jugend), Kipervikgaten 24 (1907, frodig jugendstil) og Ålesunds Ynglingeforening, Parkgaten 14 (1907, nybarokk/jugend).

I årene 1907-10 oppholdt arkitekt Roald seg i USA og Canada, før han i årene 1910-14 arbeidet som teknisk konsulent i Helsinki. Han vendte så tilbake til Ålesund, hvor han blant annet tegnet en lagerbygning i Einarvikgaten 3 (1915) og Lihauggaten 6 (1915, senjugend). I årene 1914-19 var han også ansatt som Stadsingeniør i Ålesund. Deretter var han direktør for boligselskapet i Kristiania/Aker.

I 1925 ble han stadsingeniør og bygningssjef i Narvik, en stilling han innehadde til 1941, da han avsluttet sin yrkeskarriere. Han døde i Narvik, 101 år gammel.

Kilder:
Helga Stave Tvinnereim - Arkitektur i Ålesund 1904-07
Olsen/Grytten/Nakken - Fugl føniks, tegningene - hus for hus - gate for gate
Narvik havnevesen 100 år: 1899-1999, Hunstad, Kåre [Narvik]: Havnevesenet, 1999
Trondhjemsteknikernes matrikel : biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1915: med ca. 1300 ungdomsportrætter, Trondhjem: Bruns boghandel, 1916
Aalesunds historie. 1, Bugge, Kristian, Aalesund: Sundmørsposten's Bok- & Akcidenstrykkeri, 1923
Norsk Kundgjørelsestidende 1916.04.26, 1918.09.24
Nordlands Avis 1926.04.27
http://www.disnorge.no/gravminner/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/
Skannede kirkebøker http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
alesund.kommune.noNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 

Sunnmørsposten, Grimmergaten 2, Ålesund

Kipervikgaten 24, Ålesund

Ynglingen, Parkgaten 14, Ålesund

Skarbøvig-gården, Øwregaten 26, ÅlesundGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!