Arkitekter:
Schirmer og von Hanno

Da den unge, tyske arkitekten Wilhelm von Hanno i 1850 kom til Norge for å videreføre Alexis de Chateauneufs arbeider med oppføringen av trefoldighetskirken, kom han i kontakt med den langt mer erfarne landsmannen Heinrich Ernst Schirmer, og de etablerte etter grunnstensnedleggelsen til Trefoldighetskirken et kompaniskap som varte i årene 1853-64, der Schirmer var den førende skikkelse, og von Hanno opprinnelig hans assistent.

Schirmer og von Hanno fikk utføre jernbanens første prestisjebygg, Hovedbanegården i Christiania (1854, administrasjonsbygningen er delvis bevart), i likhet med flere av de nedenfornevnte murbygninger med en enkel utførelse i upusset rød tegl. Frem til 1861 utformet arkitektene en rekke stasjonsbygninger, for eksempel de historistiske trebygningene i flere varianter langs Kongsvingerbanen. Flere av stasjonsbygningene har enkle sirkler i gavlene, en detalj Schirmer hadde benyttet tidligere. Den første strekningen var imidlertid Hovedbanen Christiania-Eidsvoll, med bygninger utført av Schirmer & von Hanno 1853-54. Spesielt trebygningene fikk stor innflytelse på arkitekturen i distriktene, og deres arbeider preget norsk trearkitektur i flere tiår.

Schirmer hadde før kompaniskapet med von Hanno ble innledet tegnet flere kirker, og kompanjongene utførte sammen flere kirker i upusset rød tegl med forbilder i middelalderens formspråk, for eksempel Sarpsborg kirke (1854-59), Ålesund kirke (1855, brent 1904), Tranby kirke (1855), Strøm kirke (1857), Havstein kirke (1857) og Moss kirke (1861). Forøvrig sto arkitektene bak restaureringen av Gamle Aker kirke (1856-61) med nytt eksteriør og tårn.

I arkitektkonkurransen om Stortingsbygningen i 1857 ble Schirmer & von Hannos utkast "Vaterpas" utpekt til vinner, men senere forkastet til fordel for Emil Victor Langlets utkast. "Vaterpas" representerte en langt mer pompøs og artikulert gotikk en arkitektene vanligvis utførte i sitt kompaniskap.

Schirmer & von Hanno sto bak utformingen av flere bygninger ved Akershus festning, som Krigsskolen (1859) i senklassisisme, Gymnastikklokalet (1861), Sentralverkstedet, Fengselskirken (1867) og det monumentale Hovedarsenalet (1859-66, nå Forsvarsmuséet). De utførte dessuten Trondheims børs- og posthus (1859-61, senere Telegrafbygningen), Pikerealskolen i Trondheim (1861), Kristiansand rådhus (1863), Reitgjerdet sykehus samt typetegninger for fengsler som ble oppført over hele landet fra 1859, blant annet i Stavanger, Kristiansand, Arendal, Hamar, Leirvik, Larvik, Gjøvik og Kongsvinger.

Av privatbygninger utførte Schirmer & von Hanno flere villaer og bygårder. Av villaene kan nevnes lyststedet Punschebollen i tidlig sveitserstil (ca. 1856, flyttet til Furulund 1916), Stabekkslottet (1856) et praktfullt hus med sengotisk preg, villa Frognæs, Drammensveien 79 (1858-59, nygotikk, pusset tegl), et utkast til villa for kong Oscar I på Bygdøy (1855), storslagen ombygging av Heia ved Drammensveien (1856, revet) og en møllemesterbolig på Porsnes i Halden (1859). Av by- og forretningsgårdene var kanskje den elegante Karl Johans gate 16 (1855-56/1861, sterkt ombygget) den mest spesielle, utført etter forbilde av italienske paléer. De sto også bak Creditbanken i Kirkegaten 24 (1858, ombygget 1924) i florentinsk stil, Christiania Turnforening, Christian IVs gate 6 (1857) og Karl Johans gate 12 (1858).

Samarbeidet mellom Heinrich Schirmer og Wilhelm von Hanno var svært produktivt og omfattende, og brøt sammen i forbindelse med utformingen av konkurranseutkastene til Grønland kirke, en konkurranse von Hanno vant.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Byantikvarens Gule liste
Utstillingshefte "Fra Tykland til Christiania", NAM
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommuneplan 1994-2005Norske arkitekter

Heinrich Ernst Schirmer

Wilhelm von Hanno

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Moss kirke

Hoppegården, Karl Johans gate 12

Punchebollen

Fetsund jernbanestasjon

Stavangers gamle fengsel

Kongsvingers fengsel

Hamar kretsfengsel

Moss tollbod

Bygninger ved Rød herregård, Halden

Fengselskirken, bygning 9, Akershus slott og festning

Artilleristallen, bygning 30, Akershus slott og festning

Sarpsborg kirke

Møllemesterboligen på Porsnes, Halden

Ynglingen, Halden

Kongsvinger jernbanestasjon

Seterstøa jernbanestasjon

Årnes jernbanestasjon

Haga jernbanestasjon

Sander jernbanestasjon

Ombygging av Fløia, DrammenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!