Arkitekter:
Johan Heinrich Günther Schüssler (1835-1898)

Den tyskfødte Günther Schüssler var i tømmermannslære på rundreise i Nord-Tyskland, Schleswig-Holstein og Danmark tidlig på 1850-tallet. Han kom til Drammen omkring 1854 og fikk borgerbrev i Kongsvinger som byggmester i 1857, bare 22 år gammel. Hans tidligste byggeoppdrag i Kongsvinger var de to ganske like villaene Rolighed (1857-59) og Lunderbye Nor (1857-58). Begge villaene er storslåtte halvannenetasjes trebygninger, utført i en sveitserstil beslektet med landsmennene Schirmer og von Hannos arbeider, og har begge den samme bruk av ornamentale virkemidler. Et annet hus fra denne tidlige perioden var hans egen bolig i Oberst Krebs' gate 4 (1859, revet eller sterkt ombygget).

Schüssler ble etter hvert en meget benyttet byggmester for jernbanen. Hans første oppdrag i denne sammenheng var stasjonene langs Kongsvingerbanen, oppført på første haldel av 1860-tallet, etter tegninger av de ovennevnte Schirmer og von Hanno.

Etter å ha oppført nye bygninger på Nesteby gård i Vinger (ca. 1865-66) arbeidet Schüssler med gjenreisingen av Drammen i 1866. Han var innom Stavanger og Russland, og oppførte sammen med ingeniør Bartholt Hansteen jernbanebygninger langs Drammen-Randsfjord-banen (1868-69, arkitekt Georg Bull) før han fra 1870 hadde sitt faste virke i Kongsvinger.

I Kongsvinger utførte Schüssler - fra 1880 i samarbeid med sønnen, arkitekt Fredrik Schüssler (f. 1858) - de store byggeoppgavene, som middelskolen (1879-80, arkitekt J. W. Nordan), folkeskolen (1882, revet), Vinger mølle (1882, revet), avholdslokalet (1898, revet) ombyggingen av Vinger kirke (1898) samt driftsbygninger for Odals verk. Schüssler utførte også våningshus på flere gårder, blant annet Gjøsegården, Overud (ombygget) og søndre Tråstad (revet), alle i Vinger. Han var dessuten ansvarlig for oppføringen av stasjoner langs jernbanestrekningene Grundset-Åmot (1872, arkitekt Georg Bull), Kongsvinger-Flisa (1893, arkitekt Paul Due) og Aurskog-Hølandsbanen (1896, etter Schüsslers egne tegninger, revet). Schüsslers trebygninger er utført i sveitserstil, mens hans murarkitektur var en enkel klassisistisk variant.

Schüssler sto dessuten bak oppføringen av en rekke kirker, noen av disse utformet av ham selv; Romedal (1887, nygotikk), Fet (1890, nygotisk trestil), Sand, Nord-Odal (1891, nygotisk trestil). Han oppførte dessuten kirker i Åsnes (Arneberg kapell, 1878, arkitekt Henrik Nissen) og Eidsvoll (1883-85 arkitekt Carl Konopka).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Nils P. Vigeland - Kongsvinger 1854-1954
Jens Christian Eldal: Historisme i tre, 1998
Hartmann, Mangset, Reisegg - Neste stasjon, 1997

Andre kilder:
Fortidsminneforeningen avdeling Hedmark
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
Even Finsrud
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Guds Aasyns kirke, Brandval

Fet kirke

Rolighed

Lunderbye Nor

NestebyGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!