Arkitekter:
Wilhelm Christian Suhrke (1863-1950)

Wilhelm Suhrke var sønn av den innvandrede tyske byggmester og praktiserende arkitekt Ernst Suhrke (1829-1892). Wilhelm Suhrke ble uteksaminert som bygningsingeniør fra Trondheims tekniske skole i 1882, og var deretter elev ved den tekniske høyskole i Hannover i årene 1882-84. Han ble i 1884 medarbeider i farens bygningsforretning i sin fødeby Halden, en virksomhet han overtok i 1892.

Wilhelm Suhrke utførte flere arbeider i Halden og omegn fra 1892 frem til 1940-tallet. Blant disse kan nevnes Villa Solbraa ved Os (1895, trehistorisme), den romantiske Halden Arbeidersamfund (Violgaten 3, 1896), en kraftfull bygning preget av middelalderske former, kanaldirektør Ragnvald Bødtkers sommerhus på Sauøya (1898, nasjonalromantisk tømmerstil, flyttet til Aspedammen ca. 1940), Østeby skole i Berg (1898, sveitserstil), St. Josephs Hospital, Busterudgaten 3 (1900, betydelig ombygget 1939), Suhrkevillaen; arkitektens egen villa bygget i en enkel dragestil i 1901 og Høiåshytta (1903, nasjonalromantisk tømmerstil). Suhrke sto også bak utformingen av Brekke kraftanlegg, i tillegg til villaen i Dyrendalsveien 20.

Wilhelm Suhrke utformet flere bygninger for Haldens & Møllers bryggeri (Pilestredet) i årene 1903-14, samt Os aldershjem (1926, "Os Plaza", nyklassisisme). Hans senere arbeider er preget av funksjonalismen, som Halden Bad (1930-32).

Wilhelm Suhrke var en svært innflytelsesrik mann i Halden, ettersom han også var skipsreder, medlem av bystyret, tysk visekonsul og stortingsrepresentant fra Halden i periodene 1903-06 og 1910-12.

Kilder:
Arvid Johanson: Byggestiler i Halden - Norges empireby
Berg herred gjennem 100 år: 1837-1937, Torgersen, Olav, Halden, 1938
Trondhjemsteknikernes matrikel : biografiske meddelelser om samtlige faste og hospiterende elever av Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1915, Bruns boghandel, 1916
Stortingets informasjonshjørne v/ Torodd Noreng
Halden kommunes byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.ha-halden.no/nyheter/article4986561.ece
http://milla-brabo.blogspot.no/p/villa-solbraa.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Høiåshytta
Camilla Gribsrød
Allan Suhrke
Tore Paulsen-NæssNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Halden Arbeidersamfund

Suhrkevillaen

Strandstuen, SponvikaGeir Tandberg Steigan

 

© 2003/2013 arc!/arkitekturhistorie.no