Arkitekter:
Hjalmar Welhaven (1850-1922)

Arkitekten Hjalmar Welhaven var sønn av dikteren Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven. Han var elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania i 1870, og fikk sin arkitektutdannelse ved den tekniske høyskole i Hannover i perioden 1871-73.

Welhaven etablerte egen virksomhet i Kristiania i 1875, og spesialiserte seg innen trebygninger i sveitserstil. Av hans trebygninger kan nevnes de såkalte kongevillaene på Bygdøy (1876), hovedbygninger på Maarud og Kjærnsmo, Nordstrand gamle skole (1891), samt turisthyttene Gjendebu (1892), Steinbergdalshytten (1895) og Glitterheim (1901). Av Welhavens privatvillaer i tre kan nevnes Frognerveien 19 (1892) og tømmervillaen ved det senere universitetet på Blindern (1894).

Hjalmar Welhaven utførte også en rekke bygninger i mur, blant annet flere arbeiderboliger; Platous gate 4 (1880), Ruseløkkveien 60 (1881) og Toftes gate 25 (1887). Welhavens mest kjente arbeid er også bygget i mur; Fridtjof Nansens Polhøgda (1902), holdt i en tung nyromansk stil.

Hjalmar Welhaven ble i 1883 slottsforvalter for kong Oscar II. Denne stillingen, som han bekledte i 30 år, innebar blant annet vedlikehold og forbedringer ved Slottet, Bygdøy kongsgård, Oscarshall og Skinnarbøl.

Blant Welhavens mindre arbeider kan nevnes ombyggingen av Kristinelund (Kristinelundveien 14, 1902).

Anvendt litteratur:
Tradisjon og fornyelse - Norge rundt århundreskiftet, Nasjonalgalleriet, 1995 Norsk kunstnerleksikon, OPB - Universitetsforlaget 1982-86 Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Nordstrand middelskole

Lindegaardgården, Nedre Slottsgate 3

Frognerveien 19

Privatbanken, Storgaten 24, Tønsberg

Tårn, Bamble kirkeGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!