Arkitekter:
Fredrik Blom (1781-1853)

Fredrik Blom var ved slutten av 1700-tallet billedhuggerlærlig i Karlskrona, og han var deretter elev ved Konstakademien i Stockholm. Han ble professor i byggekunst ved Konstakademien i 1817, etter å ha vært offiser i den svenske hær.

Arkitekt Blom sto for utformingen av en rekke viktige bygg på Skeppsholmen, som Båtsmanskasernan (1819, idag Konsthögskolan), Skeppsholmskyrkan (Karl Johans kyrka, 1824-42, empire), Excercishuset (1853, idag Arkitekturmuséet) og den store ombyggingen av Amiralitetshuset (1844-46, historisme) og dessuten Kastellet på Kastellholmen (1846-48, nyromansk).

Fredrik Blom ble meget omtalt for å ha utviklet lette, flyttbare hus. Disse ble eksportert, blant annet til Russland og Frankrike. Oakhill på Djurgården var også et av Bloms flyttbare hus (oppført 1820, revet). Blom utførte en rekke lysthus og paviljonger for kong Karl Johan, men også kongens lystslott Rosendal, bygget av prefabrikerte elementer i stående plank og tegl (1823-27). Han ble også engasjert til å utføre en rekke private hus på Djurgården. Bygningene ved Kungliga Lantbruksakademien ble også utformet av Blom. Den gjenværende av disse ligger idag på universitetsområdet.

Av arkitekt Bloms øvrige arbeider kan nevnes Borgen, Ladugårdsgärde (1820, nedbrent 1977, gjenoppbygget), Nynäs gård (1835, empire), Livgardet (Historiska muséet, 1805-17, klassisisme, tilbygget 1935-40) og Postmuseum, Lilla Nygatan 6 (1820-25, empire).

Kilder:
http://susning.nu/Fredrik_Blom
Guide till Stockholms arkitektur - Hultin, Johansson, Mårtelius, Wærn, Österberg, Perlmutter, 2002
http://www.royalcourt.se/
http://www.putsoplatt.se/
http://www.sfv.se/ http://www.lansmuseum.a.se/Svenske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Amiralitetshuset

SkeppsholmskyrkanGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!