Arkitekter:
Ferdinand Boberg (1860-1946)

Ferdinand Boberg påbegynte et maskiningeniørstudium i Stockholm i 1878, men forflyttet seg snart fra det Teknologiske instituttet til Kunstakademiets arkitektskole, der han avla sin avsluttende eksamen i 1882. Dette ble etterfulgt av studier ved bygningsskolen samtidig som han arbeidet som assistent for arkitektene Isak Gustav Classon og Kasper Salin. Boberg foretok en rekke studiereiser; til Frankrike og Italia (1885-86), til England, Frankrike og Spania (1888), til Tyskland og Frankrike (1889), til Italia (1892) og til USA (1893). I USA arbeidet han noen måneder ved ingeniøren Dankmar Adlers og arkitekten Louis Sullivans felles kontor, hvor også Frank Lloyd Wright var tilknyttet.

Arkitekt Bobergs første selvstendige arbeid var Bergööska Huset i Hallsberg, utført i 1884-89, dekorert med vaggmalerier utført av Bergöös svigersønn, Carl Larsson. Utover dette utførte Boberg noen mindre arbeider på 1880-tallet, og virket samtidig som illustratør. Hans første store oppdrag som arkitekt var Gävle brannstasjon (1889-90). Stilmessig bygger uttrykket blant annet på middelalderske forbilder, som romanske borgformer, men synliggjøringen av bygningsleddenes funksjoner i komposisjonen og et friere forhold til stilforbildene, er trekk som peker mot jugendstilens gjennombrudd. Stockholms elektrisitetsverk (1892) er en videreføring av Bobergs nye, monumentale stil. Gassverksanlegget i Hjorthagen (1893) ble viet stor oppmerksomhet i samtiden.

I de tyve årene som fulgte ble Boberg betrodd en rekke større bygningsoppgaver. I fødebyen Falun utformet han Centralpalatset (1895-97, ombygget 1953), han tegnet flere bygninger til Stockholmsutstillingen i 1897, og henimot århundreskiftet utformet Boberg også stasjoner langs to jernbanestrekninger og Carlbergska huset (1897-1900, LO-huset, opprinnelig en boliggård).

Før århundreskiftet påbegynte Boberg arbeidet med sitt mest monumentale arbeid, Posthuset i Stockholm, som sto ferdig i 1904 (Boberg vant arkitektkonkurransen i 1898). Posthuset er utført i en kraftfull middelalderlig jugendstil, mens Bobergs posthus i Malmö (1905-06), bærer preg av mellomeuropeisk nyrenessanse. Et annet av Bobergs større arbeider i denne perioden er kvartalet Rosenbad (1899-1902, idag regjeringskanselli), preget av sydeuropeisk renessanse. Boberg utførte også flere mindre arbeider på Djurgården det første tiåret etter århundreskiftet, som Prins Eugens Valdemarsudde, Oakhill (1908, senere italiensk ambassade) og det Thielska galleriet (1904).

I årene 1906-11 utførte Boberg flere utkast til Nobelhus ved Strandvägen, men dette ble aldri realisert. Bobergs bygninger ved Stockholmsutstillingen i 1909 hadde et eksotisk preg, og Baltiska utställingen i Malmö markerte gjennombruddet for en motsatt retning, en nasjonalromantisk, barokkpreget stil. Boberg utførte flere av utstillingsbygningene, og både Saltsjöbadskyrkan (1913) og Nordiska Kompaniet (NK, 1913) var uttrykk for dette stilskiftet. Etter utstillingen i Malmö avsluttet Boberg sitt virke som arkitekt.

Kilder:
Bobergiana ­ Anteckningar av och om Anna och Ferdinand Boberg
http://medlem.spray.se/fboborg/
http://susning.nu/Ferdinand_Boberg
http://www.royalcourt.se/net/Kungl.+Hovstaterna/De+kungliga+slotten/Kungl.+Djurg%E5rden/Sev%E4rdheterSvenske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
RosenbadGeir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!