Arkitekter:
Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824-1919)

Edelsvärd hadde militær bakgrunn - som festningsingeniør - og praktiserte som arkitekt i Göteborg. Han foretok studeireiser innen arkitektur på det europeiske kontinet og i England i årene 1850-56. I 1850-51 underviste han i tegning og matematikk ved skoler i Göteborg, og i 1852 utførte han tegningene til Hagakyrkan samme sted. Hagakyrkan ble oppført i årene 1856-59, og representerer nygotikkens gjennombrudd i Sverige. Han tegnet også kirken i Trollhättan (1857-62) i samme stil som den forannevnte. Blant hans øvrige kirker nevnes Den engelske kyrkan (1855-57, nygotikk) i Göteborg, samt kirkene i Jonsered (1858-60, nygotikk) og Sandarne (1858-59, gotisk trestil).

Edelsvärd ble i 1855 ansatt som arkitekt for Sveriges statsbanor - en stilling han hadde like til 1895 - og han utformet hele 297 av landets jernbanestasjoner i jernbanens tidlige epoke, deriblant de store sentralstasjonene i Stockholm (1872), Göteborg og Malmö (1866-72).

Blant Edelsvärds øvrige arbeider nevnes husene på Klippan: Arbeiderboliger (Klippan 14-24), skole og kapell (St:a Birgitta kyrka), alle i engelsk-gotisk stil, utført i rød tegl (1856-59). Edelsvärd sto også bak den endelige utformingen av Olof Wijks bostads och handelshus (1851), opprinnelig tegnet av Victor von Gegerfelt.

Kilder:
Svenskt Konstnärs Lexikon - Alhelms förlag, Malmö
Gun Schönbeck - Victor von Gegerfelt - Arkitekt i Göteborg
http://sv.wikipedia.com/wiki.cgi?Adolf_W._Edelsv”rd
http://www.svenskakyrkan.se/haga/
http://www.svenskakyrkan.se/trollhattan/
http://www.geocities.com/baja/trails/1530/rly/sca/fredsv.html
http://www.raa.se/byggnadsreg/REGISTER/21/2182.htm
http://www.raa.se/byggnadsreg/REGISTER/14/1402.htm
http://www.fof.se/artikel_tips.lasso?-token.redirect=01548Svenske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Hagakyrkan, Göteborg

Wijkska hus, Lilla Torget 1Geir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!