artikler:
Gjenreis Det engelske kvarter!

Bygningskomplekset Victoria Terrasse i Oslo ble bygget under ledelse av arkitekt Henrik Thrap-Meyer, og fullført i samarbeid med Bernhard Steckmest, Paul Due og Olaf Due henimot 1890. Komplekset er tredelt og monumentalt, og var opprinnelig boliger, og regnes som enestående i Norden. Enda mer enestående hadde det vel vært dersom den ødelagte bygningsdelen vendt mot Drammensveien var blitt gjenreist istedet for å bli erstattet av en stygg, moderne kontorkloss. Victoria Terrasse er dessuten innestengt av all den moderne, og veldig lite tiltalende, Vika-bebyggelsen. Dermed er dette ærverdige monumetalverket avskåret fra sin tidligere dominerende rolle i bybildet.

Det Engelske Kvarter rundt forrige Ârhundreskifte Victoria Terrasse har riktignok vært mindre unik enn den er nå. I tiden omkring århundreskiftet (1800-1900) var Drammensveien byens flotteste strøk, flankert av prektige bygninger. Blant disse andre bygningene var nok Det engelske kvarter det mest prominente. Dette komplekset var kanskje noe mindre monumentalt enn Victoria Terrasse, men desto mer sjarmerende. Det ble reist samtidig som Victoria Terrasse, av nevnte Paul Due og Bernhard Steckmest. I likhet med storesøster litt nærmere sentrum, hadde det en tredelt bygningskropp. Det mest spesielle med Det engelske kvarter var nok sentralbygningen, som var symmetrisk, og besto av syv eneboliger i rekke, med egne innvendige trapper, etter engelsk maner. Disse var flankert av to leiegårder. Det hele var utført i en praktfull renessansestil som skapte en palasslignene helhet.

I 1965 var man kommet frem til, til manges undring og forskrekkelse, at Det engelske kvarter «måtte vike plassen» for det topp moderne Industriens og Eksportens hus, kalt «Ind-Eks-huset». Bygningen var tegnet av arkitekt John Engh, som forøvrig assisterte den feterte finsk-amerikaner Eero Saarinen i oppføringen av De forente staters ambassade i Oslo. Det lite sjarmerende Ind-Eks-huset irriterer mang en Oslo-borger daglig, og er et provoserende innslag i bybildet. Riktignok blir man stadig vekk påminnet om at god arkitektur skal være provoserende, men når man ser hva dette fører til i praksis tillater jeg meg å være uenig.

Grusomt stygt! Ind-Eks-huset er ikke bare en provokasjon og en stygg kasse. At det frarøvet oss Det engelske kvarter er å ligne med landssvik. Det eneste som kan bøte på denne skaden, er å rive nevnte kasse, og igjen gi oss muligheten til å nyte d'herrer Due & Steckmests praktverk. Gjenreis Det engelske kvarter!

Geir Tandberg SteiganDue & Steckmest

Det engelske kvarter 

Se modellen!


Situasjonskart 1885


Plantegning for nr. 32


Drammensveien 26 og 26b[opp]


© 2000 arc!