artikler:
Gjenreis Det engelske kvarter!Det engelske kvarter, situasjonskart 1885.
Tegning etter P. Due ved G. T. Steigan
[tilbake]


© 2000 arc!