Bokanmeldelser

Distant Corner
Seattle Architects and the Legacy of H. H. Richardson
Jeffrey Karl Ochsner & Dennis Alan Andersen
University of Washington Press, 2003
ISBN 0-295-98238-1


Denne boken er en studie i arekitektur og arkitekter i byen Seattle i en gitt periode, nemlig årene 1889-1895, en periode da påvirkningen fra den amerikanske arkitekt Henry Hobson Richardson var på det sterkeste. Seattle ble rammet av en bybrann 6. juni 1889, og i årene frem til 1895 hersket en byggeboom i byen; nybyggene ble oppført hurtig, med nye byggeteknikker og utstrakt bruk av metall i de bærende konstruksjoner.

Begge forfatterne har arbeidet lenge med regionens arkitektur og arkitekt Richardsons arbeider, og denne faglige ballasten preger boken tvers igjennom. Det rike og godt gjennomarbeidede illustrasjonsmaterialet dokumenterer både det arkitektoniske uttrykk og de tekniske forutsetninger. I tillegg til en mengde historiske fotografier, bidrar et bredt foroutvalg fra nyere tid, en rekke plantegninger og fasadetegninger samt enkelte kart og prospekter til en forståelse og opplevelse av denne perioden i Seattles utvikling.

Tross den solide, faglige vinklingen, er boken meget lettlest. Dette skyldes i tillegg til god språkformidling en luftig typografi, en stor mengde illustrasjoner og et godt bokformat. Bokens klassiske layout understreker den arkitektoniske tilnærmingen, og det fyldige bygnings- og arkitektregisteret er nyttig, især når man har brukt boken litt.

Geir Tandberg SteiganKjøp boken her!

Bokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2004 arc!